RE starý spôsob

Elektromerové rozvádzače - starý spôsob

 

O službe

Pripravujeme...


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa bola táto služba realizovaná:

1. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 2-10 RE starý spôsob 4/2023
2. Bratislava, Nové Mesto, Budyšínska 12-18 RE starý spôsob 1-3/2023
3. Bratislava, Lamač, Studenohorská 17,19 RE starý spôsob 9/2022
4. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 38,40 RE starý spôsob 7/2022
5. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 39-49 RE starý spôsob 4/2022
6. Bratislava, Lamač, Studenohorská 21,23 RE starý spôsob 2/2022
7. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 RE starý spôsob 12/2021
8. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 2,4 RE starý spôsob 11/2021
9. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 RE starý spôsob 4/2021
10. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 RE starý spôsob 2/2021
11. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 RE starý spôsob 11/2020
12. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 RE starý spôsob 2-4/2020
13. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 RE starý spôsob 4-5/2019
14. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 RE starý spôsob 12/2018-3/2019
15. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 10-14 RE starý spôsob 12/2017-2/2018
16. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 RE starý spôsob 6-8/2017
17. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 RE starý spôsob 5-6/2017
18. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 RE starý spôsob 3/2017
19. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 RE starý spôsob 10/2016
20. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 RE starý spôsob 5/2016
21. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 RE starý spôsob 3/2016
22. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 39-45 RE starý spôsob 12/2015
23. Bratislava, Podunajské Biskupice, Bodrocká 6-8 RE starý spôsob 10/2014
24. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 RE starý spôsob 3/2014