RE starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Bakošova 34-36, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Bytové prívody
5-6/2017

Návrat na bytový dom

Bakošova 34-36
Bratislava

Nasledujúca služba

HDV
5-6/2017


Popis

V mesiacoch máj – jún 2017 sme v bytovom dome na Bakošovej 34,36 v Bratislave nanovo vykáblovali všetky RE medenými pevnými vodičmi CY4, 6 a 10.

Predchádzala tomu žiadosť na Západoslovenskú distribúciu o hromadné odplombovanie všetkých elektromerov v bytovom dome.

Pôvodné ističe sme vymenili za nové v prevlečných krytoch, všetky elektromery sme nanovo vykáblovali az po bytové svorky, ktoré sme tiež vymenili za nové.

Viac informácií o službe: Elektromerové rozvádzače - starý spôsob


Obdobie

5-6/2017


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Všetky elektromery sme nanovo vykáblovali medenými vodičmi

1. Všetky elektromery sme nanovo vykáblovali medenými vodičmi

Vymenením pôvodných hliníkových rozvodov za medené zvýšite bezpečnosť bytového domu

2. Vymenením pôvodných hliníkových rozvodov za medené zvýšite bezpečnosť bytového domu

Pri opätovnom hromadnom plombovaní elektromerov je zo strany rozvodných závodov kontrolovaná aj hodnota ističa pred elektromerom. Tá musí

3. Pri opätovnom hromadnom plombovaní elektromerov je zo strany rozvodných závodov kontrolovaná aj hodnota ističa pred elektromerom. Tá musí "sedieť" s hodnotou v zmluve o pripojení.

PEN vodič v elektromere môže mať prierez 4mm<sup>2</sup>

4. PEN vodič v elektromere môže mať prierez 4mm2

Nanovo vykáblovaný RE

5. Nanovo vykáblovaný RE

Vzorne zrekonštruovaný RE rozvádzač v paneláku

6. Vzorne zrekonštruovaný RE rozvádzač v paneláku

Pri rekonštrukcii sa zvýši požiarna bezpečnosť bytového domu

7. Pri rekonštrukcii sa zvýši požiarna bezpečnosť bytového domu

RE po rekonštrukcii

8. RE po rekonštrukcii


Mapa