RE starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Gallayova 2-10, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Hlavné domové vedenie
4/2023

Návrat na bytový dom

Gallayova 2-10
Bratislava

Nasledujúca služba

PO
4/2023


Popis

V apríli 2023 sme pokračovali v rekonštrukcii elektrorozvodov spoločných priestorov bytového domu na Gallayovej 2-10 v Bratislave repasiou rozvádzačov RE v skriniach JOP.

Pôvodné staré ističe sme nahradili novými v prevlečných plombovateľných krytoch.

Po odplomobovaní elektromerov a demontáži starej AL kabeláže sme elektromery nanovo vykáblovali medenými vodičmi CY.

Nakoniec sme pripravili zrekonštruované RE na zaplombovanie zo strany ZSDIS.

Viac informácií o službe: Elektromerové rozvádzače - starý spôsob


Obdobie

4/2023


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Pôvodné ističe sme vymenili za nové v prevlečných krytoch

1. Pôvodné ističe sme vymenili za nové v prevlečných krytoch

Ističe sme napojili z HDV medenými vodičmi

2. Ističe sme napojili z HDV medenými vodičmi

Elektromery sme po odplombovaní nanovo vykáblovali medenými vodičmi CY

3. Elektromery sme po odplombovaní nanovo vykáblovali medenými vodičmi CY

Spodná časť skrine JOP po rekonštrukcii, pripravená na zaplombovanie zo strany ZSDIS

4. Spodná časť skrine JOP po rekonštrukcii, pripravená na zaplombovanie zo strany ZSDIS

Spodná časť JOP bude rovnako ako elektromery zaplombovaná, nakoľko sa pod plechom nachádza nemeraná časť rozvodu

5. Spodná časť JOP bude rovnako ako elektromery zaplombovaná, nakoľko sa pod plechom nachádza nemeraná časť rozvodu


Mapa