RE starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Repašského 2-6, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Hlavné domové vedenie
4/2021

Návrat na bytový dom

Repašského 2-6
Bratislava

Nasledujúca služba

RSP nový spôsob
4/2021


Popis

V apríli 2021 sme v bytovom dome na Repašského ulici 2,4,6 v Bratislave pokračovali repasiou elektromerových rozvádzačov v JOP-kách.

Na každom poschodí sme zdemontovali pôvodné ističe, odplombovali a nanovo vykáblovali elektromery a vymenili bytové svorky za zdvojené s prepäťovými ochranami.

Hodnoty ističov pred elektromermi sme ešte overili podľa zmlúv s rozvodnými závodmi, aby sa pri plombovaní nestalo, že hodnota ističa nesedí so zmluvou.

Znamenalo by to odmietnutie zaplombovania zo strany ZSDIS.

Viac informácií o službe: Elektromerové rozvádzače - starý spôsob


Obdobie

4/2021


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

JOP-ka po repasii RE, ešte chýbajú kryty spodnej a vrchnej časti

1. JOP-ka po repasii RE, ešte chýbajú kryty spodnej a vrchnej časti

Ističe pred elektromermi sme namontovali podľa zmlúv odberateľov so západoslovenskou distribučnou spoločnosťou

2. Ističe pred elektromermi sme namontovali podľa zmlúv odberateľov so západoslovenskou distribučnou spoločnosťou

Elektromery sme nanovo vykáblovali medenými vodičmi

3. Elektromery sme nanovo vykáblovali medenými vodičmi

Ističe pred elektromermi sme nahradili novými v prevlečných krytoch

4. Ističe pred elektromermi sme nahradili novými v prevlečných krytoch

Pôvodná výzbroj, vrátane pôvodného RSP

5. Pôvodná výzbroj, vrátane pôvodného RSP

Po demontáži pôvodnej výzbroje v JOP na prízemí

6. Po demontáži pôvodnej výzbroje v JOP na prízemí

Po repasii RE, montáži RSP a nového HDV

7. Po repasii RE, montáži RSP a nového HDV

Spodná časť RE na prízemí po ukončení inštalačných prác, vpravo dole je hlavná prepäťová ochrany triedy 1

8. Spodná časť RE na prízemí po ukončení inštalačných prác, vpravo dole je hlavná prepäťová ochrany triedy 1


Mapa