RE starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Budyšínska 12-18, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Hlavné domové vedenie
1-3/2023

Návrat na bytový dom

Budyšínska 12-18
Bratislava

Nasledujúca služba

Výťahové prívody
1-3/2023


Popis

V období január až marec 2023 sme vykonali rekonštrukciu elektrorozvodov spoločných priestorov v bytovom dome na Budyšínskej ulici 12-18 v Bratislave.

Po výmene HDV sme pristúpili k novému vykáblovaniu rozvádzačov RE.

Pôvodné ističe pred elektromermi sme zdemontovali a nahradili novými ističmi od firmy EATON v prevlečných krytoch.

Elektromery sme nanovo vykáblovali medenými vodičmi CY4, 6 a 10 a nahradili sme staré radové svorky novými - zdvojenými pre neskoršiu montáž prepäťových ochrán.

Prestupy medzi poschodiami sme utesnili v zmysle STN.

Viac informácií o službe: Elektromerové rozvádzače - starý spôsob


Obdobie

1-3/2023


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Radové svorky so starými bytovými prívodmi po vykáblovaní rozvádzača RE

1. Radové svorky so starými bytovými prívodmi po vykáblovaní rozvádzača RE

Nové ističe pred elektromermi v prevlečných krytoch

2. Nové ističe pred elektromermi v prevlečných krytoch

Všetky živé časti sú skryté pod ochrannými krytmi

3. Všetky živé časti sú skryté pod ochrannými krytmi

Elektromery po vykáblovaní medenými vodičmi pripravené na zaplombovanie

4. Elektromery po vykáblovaní medenými vodičmi pripravené na zaplombovanie

Po vykáblovaní RE v skrini JOP

5. Po vykáblovaní RE v skrini JOP


Mapa