RE starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Homolova 39-45, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Bytové prívody
4-5/2019

Návrat na bytový dom

Homolova 39-45
Bratislava

Nasledujúca služba

HDV
4-5/2019


Popis

Pri rekonštrukcii starých RE v plechových JOPkách sme postupovali nasledovne.

Staré ističe pred elektromermi sme nahradili novými od firmy OEZ s amperickou hodnotou podľa aktuálnych zmlúv odberateľov s rozvodnými závodmi. Tieto sme umiestnili do prevlečných krytov.

Elektromery sme odplombovali a vykáblovali nanovo vodičmi CY4,6,10. Vymenili sme aj svorky za elektromerom, ktoré sme zdvojili kvôli neskoršej montáži prepäťových ochrán.

Viac informácií o službe: Elektromerové rozvádzače - starý spôsob


Obdobie

4-5/2019


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Mapa