RE starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Bilíkova 10-14, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Projekt
7/2017

Návrat na bytový dom

Bilíkova 10-14
Bratislava

Nasledujúca služba

HDV
12/2017-2/2018


Popis

Zo stupačkových svorkovníc na každom podlaží sú napojené ističe pred elektromermi všetkých odberných miest. Tieto ističe sme vymenili za nové.

Hodnotu ističov sme overili v Západoslovenskej distribučnej spoločnosti, aby boli totožné s hodnotami ističov v zmluvách jednotlivých odberateľov.

Po odplombovaní všetkých elektromerov sme ich vykáblovali nanovo medenými vodičmi CY4, 6 a 10. ZSDIS po ukončení prác elektromery nanovo zaplombovala.

Viac informácií o službe: Elektromerové rozvádzače - starý spôsob


Obdobie

12/2017-2/2018


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Všetky elektromery sme zdemontovali a nanovo vykáblovali vodičmi CY4. 6. 8

1. Všetky elektromery sme zdemontovali a nanovo vykáblovali vodičmi CY4. 6. 8

JOP na prízemí - v hornej časti RSP po rekonštrukcii, v strednej vykáblované elektromery so strednými prepäťovými ochranami, v spodnej deón, ističe pred elmermi a hlavná prepäťová ochrana (pod krytom)

2. JOP na prízemí - v hornej časti RSP po rekonštrukcii, v strednej vykáblované elektromery so strednými prepäťovými ochranami, v spodnej deón, ističe pred elmermi a hlavná prepäťová ochrana (pod krytom)

B12 - prízemie - nanovo vykáblované elektromery

3. B12 - prízemie - nanovo vykáblované elektromery


Mapa