RE starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Bilíkova 10-14, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Projekt
7/2017

Návrat na bytový dom

Bilíkova 10-14
Bratislava

Nasledujúca služba

HDV
12/2017-2/2018


Popis

V mesiacoch december 2017 až február 2018 sme v bytovom dome na Bilíkovej 10-14 v Bratislave vykonali aj rekonštrukciu elektromerových rozvádzačov RE.

Zo stupačkových svorkovníc na každom podlaží sú napojené ističe pred elektromermi všetkých odberných miest. Tieto ističe sme vymenili za nové.

Hodnotu ističov sme overili v Západoslovenskej distribučnej spoločnosti, aby boli totožné s hodnotami ističov v zmluvách jednotlivých odberateľov.

Po odplombovaní všetkých elektromerov sme ich vykáblovali nanovo medenými vodičmi CY4, 6 a 10. ZSDIS po ukončení prác elektromery nanovo zaplombovala.

Viac informácií o službe: Elektromerové rozvádzače - starý spôsob


Obdobie

12/2017-2/2018


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Všetky elektromery sme zdemontovali a nanovo vykáblovali vodičmi CY4. 6. 8

1. Všetky elektromery sme zdemontovali a nanovo vykáblovali vodičmi CY4. 6. 8

JOP na prízemí - v hornej časti RSP po rekonštrukcii, v strednej vykáblované elektromery so strednými prepäťovými ochranami, v spodnej deón, ističe pred elmermi a hlavná prepäťová ochrana (pod krytom)

2. JOP na prízemí - v hornej časti RSP po rekonštrukcii, v strednej vykáblované elektromery so strednými prepäťovými ochranami, v spodnej deón, ističe pred elmermi a hlavná prepäťová ochrana (pod krytom)

B12 - prízemie - nanovo vykáblované elektromery

3. B12 - prízemie - nanovo vykáblované elektromery


Mapa