RE starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Bodrocká 6-8, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Bodrocká 6-8
Bratislava

Nasledujúca služba

HDV
10/2014


Popis

V októbri 2014 sme v bytovom dome na Bodrockej 6,8 v Bratislave nahradili pôvodné ističe pred elektromermi IJV novými v prevlečných krytoch.

Nanovo sme vykáblovali rozvádzače RE až po svorky s odbočkami k bytom.

Vyžadovalo si to spoluprácu s rozvodnými závodmi kvôli odplombovaniu a opätovnému zaplombovaniu elektromerov.

Viac informácií o službe: Elektromerové rozvádzače - starý spôsob


Obdobie

10/2014


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Hornú časť rozvádzača sme museli prerobiť kvôli kurenárskym rúram, zabraňujúcim otvoreniu rozvádzačových dverí. Tieto sme rozdelili na dve časti

1. Hornú časť rozvádzača sme museli prerobiť kvôli kurenárskym rúram, zabraňujúcim otvoreniu rozvádzačových dverí. Tieto sme rozdelili na dve časti

Otvorená JOP-ka v suteréne po rekonštrukcii

2. Otvorená JOP-ka v suteréne po rekonštrukcii

Zakrytovaná spodná časť rozvádzača s hlavnou prepäťovou ochranou a ističmi

3. Zakrytovaná spodná časť rozvádzača s hlavnou prepäťovou ochranou a ističmi

Spodná časť rozvádzača RE po zakrytovaní

4. Spodná časť rozvádzača RE po zakrytovaní


Mapa