RE starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Súmračná 15-23, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Hlavné domové vedenie
9/2016

Návrat na bytový dom

Súmračná 15-23
Bratislava

Nasledujúca služba

PO
10/2016


Popis

V októbri 2016 sme v bytovom dome na Súmračnej ulici č. 15-23 v Bratislave nanovo vykáblovali všetky elektromerové rozvádzače a vymenili ističe pred elektromermi.

Po hromadnom odplombovaní všetkých elektromerov sme všetky nanovo vykáblovali medenými vodičmi CY 4, 6 a 10. Po skončení prác boli všetky znovu zaplombované spoločne s krycím plechom na nemeranej časti rozvádzača. Nové ističe pred elektromermi sme umiestnili do prevlečných krytov.

Viac informácií o službe: Elektromerové rozvádzače - starý spôsob


Obdobie

10/2016


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Nové ističe sme umiestnili do prevlečných krytov kvôli bezpečnosti a urobili sme aj nové ukostrenie rozvádzačov

1. Nové ističe sme umiestnili do prevlečných krytov kvôli bezpečnosti a urobili sme aj nové ukostrenie rozvádzačov

Rozvádzače RE sme nanovo vykáblovali vodičmi CY 4, 6 a 10

2. Rozvádzače RE sme nanovo vykáblovali vodičmi CY 4, 6 a 10

Niektoré byty boli trojfázové

3. Niektoré byty boli trojfázové


Mapa