RE starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Nejedlého 19-23, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Bytové prívody
5/2016

Návrat na bytový dom

Nejedlého 19-23
Bratislava

Nasledujúca služba

SO LED žiarovky
5/2016


Popis

V máji 2016 sme v bytovom dome na Nejedlého 19-23 v Bratislave nanovo vykáblovali všetky elektromerové rozvádzače.

Po hromadnom odplombovaní všetkých elektromerov sme všetky nanovo vykáblovali medenými vodičmi CY 4, 6 a 10.

Po skončení prác boli všetky znovu zaplombované spoločne s krycím plechom na nemeranej časti rozvádzača.

Viac informácií o službe: Elektromerové rozvádzače - starý spôsob


Obdobie

5/2016


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Všetky elektromery sme nanovo vykáblovali medenými vodičmi

1. Všetky elektromery sme nanovo vykáblovali medenými vodičmi


Mapa