RE starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Považanova 2, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Bytové prívody
12/2018-3/2019

Návrat na bytový dom

Považanova 2
Bratislava

Nasledujúca služba

HDV
12/2018-3/2019


Popis

Elektromerové rozvádzače v JOPkách sme nanovo vykáblovali vodičmi CY4,6 a 10.

Ističe pred elektromermi sme umiestnili do prevlečných krytov. Hodnotu ističov sme zosúladili s hodnotami, ktoré majú odberatelia vo svojich zmluvách s dodávateľom elektrickej energie.

Radové svorky za elektromermi sme zdvojili kvôli inštalácii prepäťových ochrán.

Viac informácií o službe: Elektromerové rozvádzače - starý spôsob


Obdobie

12/2018-3/2019


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Mapa