RE starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Pri kríži 1-9, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Pri kríži 1-9
Bratislava

Nasledujúca služba

Bytové prívody
3/2016


Popis

V marci 2016 sme v bytovom dome Pri kríži 1-9 v Bratislave vykonali rekonštrukciu rozvádzačov RE.

Pôvodné ističe pred elektromermi sme nahradili novými v prevlčených krytoch.

Elektromerové rozvádzače sme nanovo vykáblovali vodičmi CY4,6,10 až po svorky s bytovými prívodmi.

Viac informácií o službe: Elektromerové rozvádzače - starý spôsob


Obdobie

3/2016


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Jednopólová schéma

1. Jednopólová schéma

Elektromery sme vykáblovali nanovo vodičmi CY 10, 6 a 4

2. Elektromery sme vykáblovali nanovo vodičmi CY 10, 6 a 4


Mapa