RE starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Drobného 8,10, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Hlavné domové vedenie
11/2020

Návrat na bytový dom

Drobného 8,10
Bratislava

Nasledujúca služba

LED SO
12/2020


Popis

V novembri 2020 sme pokračovali v elektro obnove bytového domu na Drobného 8,10 v Bratislave vykáblovaním elektromerových rozvádzačov v JOPkách.

Pôvodné ističe a hliníkovú kabeláž sme zdemontovali a nahradili novými.

Radové svorky pre pripojenie odbočiek k bytom sme nahradili novými zdvojenými svorkami, z ktorých sme napojili prepäťové ochrany triedy II (stredné ochrany).

Z JOPiek sme zdemontovali všetky pôvodné silové hliníkové rozvody vrátane krabíc a trubiek.

Tým sme zlepšili požiarnu bezpečnosť bytového domu, keďže sme minimalizovali možnosť zadymenia úniokových ciest v prípade požiaru.

Prestupy medzi poschodiami sme utesnili sklenenou vatou a protipožiarnou penou.

Viac informácií o službe: Elektromerové rozvádzače - starý spôsob


Obdobie

11/2020


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Elektromery nanovo vykáblované medenými vodičmi

1. Elektromery nanovo vykáblované medenými vodičmi

Pripájanie ističov k HDV

2. Pripájanie ističov k HDV

Nová kabeláž v RE okrem prívodov do bytov

3. Nová kabeláž v RE okrem prívodov do bytov

Na jednotlivých poschodiach vedie HDV cez stupačkové svorkovnice

4. Na jednotlivých poschodiach vedie HDV cez stupačkové svorkovnice

Počas vykáblovania elektromerov

5. Počas vykáblovania elektromerov

Namiesto pôvodných radových svoriek boli nainštalované zdvojené svorky s prepäťovými ochranami

6. Namiesto pôvodných radových svoriek boli nainštalované zdvojené svorky s prepäťovými ochranami

Nové ističe pred elektromermi v prevlečných krytoch

7. Nové ističe pred elektromermi v prevlečných krytoch

D8 - 12p vľavo - zrekonštruovaná spodná časť RE pred zakrytovaním

8. D8 - 12p vľavo - zrekonštruovaná spodná časť RE pred zakrytovaním

Zakrytované ističe pred elektromermi, vypenené požiarne prestupy

9. Zakrytované ističe pred elektromermi, vypenené požiarne prestupy

RE po zakrytovaní, z hornej časti JOPky sme zdemontovali všetky pôvodné krabice a kabeláž s výnimkou slaboprúdových

10. RE po zakrytovaní, z hornej časti JOPky sme zdemontovali všetky pôvodné krabice a kabeláž s výnimkou slaboprúdových


Mapa