RE starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Sibírska 50-52, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Hlavné domové vedenie
3/2014

Návrat na bytový dom

Sibírska 50-52
Bratislava

Nasledujúca služba

RSP starý spôsob
3/2014


Popis

V marci 2014 sme dokončili rekonštrukciu elektrorozvodov v obidvoch vchodoch bytového domu na Sibírskej 50,52 v Bratislave.

Rekonštrukcia pozostávala z výmeny hlavného domového vedenia HDV od hlavnej domovej skrine HDS umiestnenej v interiéri pri vchodových dverách a rekonštrukcie rozvádzačov.

Pôvodné hliníkové vodiče stúpacieho vedenia s textilnou izoláciou, ktoré nevyhovovali z hľadiska izolačnej pevnosti, sme nahradili novými jednožilovými hliníkovými káblami s dvojitou izoláciou 1-AYY 1x70 mm2. Z týchto sme v každom elektromerovom rozvádzači napojili ističe pred elektromermi v stupačkovej svorkovnici s plastovým krytom bez prerušenia HDV.

Staré ističe a poistky sme nahradili novými a nanovo sme kompletne vykáblovali rozvádzače vodičmi CYA 6 mm2 až po svorky s odbočkami pre byty.

Vyžadovalo si to samozrejme odblombovanie a následné zablombovanie všetkých elektromerov.

Viac informácií o službe: Elektromerové rozvádzače - starý spôsob


Obdobie

3/2014


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogalérie

Vchod 50

Prízemie

Jednopólová schéma rozvádzača

1. Jednopólová schéma rozvádzača

Nanovo vykáblovaný rozvádzač s novými ističmi

2. Nanovo vykáblovaný rozvádzač s novými ističmi

Nové ističe v rozvádzači

3. Nové ističe v rozvádzači

Nové elektromerové svorky

4. Nové elektromerové svorky

Poschodie 1

Jednopólová schéma v elektromerovom rozvádzači

1. Jednopólová schéma v elektromerovom rozvádzači

Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii HDV

2. Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii HDV

Nové ističe pred elektromermi bytov

3. Nové ističe pred elektromermi bytov

Nové radové elektromerové svorky

4. Nové radové elektromerové svorky

Prerobený elektromerový rozvádzač

5. Prerobený elektromerový rozvádzač

Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

6. Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

Poschodie 2

Ukážka vykáblovania elektromerového rozvádzača s odblombovanými elektromermi

1. Ukážka vykáblovania elektromerového rozvádzača s odblombovanými elektromermi

Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

2. Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

Staré ističe pred bytmi sme nahradili novými

3. Staré ističe pred bytmi sme nahradili novými

Nové radové svorky so starými prívodmi do bytov

4. Nové radové svorky so starými prívodmi do bytov

Poschodie 4

Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii a výmene stupačky

1. Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii a výmene stupačky

Nové ističe v elektromerovom rozvádzači

2. Nové ističe v elektromerovom rozvádzači

Poschodie 5

Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

1. Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

Nové radové elektromerové svorky

2. Nové radové elektromerové svorky

Prerobený rozvádzač s novým stupačkovým vedením

3. Prerobený rozvádzač s novým stupačkovým vedením

Nové ističe pred elektromermi

4. Nové ističe pred elektromermi

Vchod 52

Prízemie

Na porovnanie - pôvodná kabeláž v elektromerovom rozvádzači na prízemí

1. Na porovnanie - pôvodná kabeláž v elektromerovom rozvádzači na prízemí

Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

2. Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

Nové ističe

3. Nové ističe

Nové elektromerové radové svorky

4. Nové elektromerové radové svorky

Na porovnanie: kabeláž v elektromerovom rozvádzači na prízemí

5. Na porovnanie: kabeláž v elektromerovom rozvádzači na prízemí

Poschodie 1

Časť rozvádzača so stupačkovou svorkovnicou a ističmi pred rekonštrukciou

1. Časť rozvádzača so stupačkovou svorkovnicou a ističmi pred rekonštrukciou

Nová jednopólová schéma k elektromerovému rozvádzaču

2. Nová jednopólová schéma k elektromerovému rozvádzaču

Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii HDV

3. Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii HDV

Nové ističe pred elektromermi

4. Nové ističe pred elektromermi

Nové elektromerové svorky

5. Nové elektromerové svorky

Poschodie 2

Jednopólová schéma elektromerového rozvádzača

1. Jednopólová schéma elektromerového rozvádzača

Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

2. Elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

Nové ističe v zrekonštruovanom rozvádzači

3. Nové ističe v zrekonštruovanom rozvádzači

Nové radové elektromerové svorky

4. Nové radové elektromerové svorky

Poschodie 4

Rozvádzač po rekonštrukcii

1. Rozvádzač po rekonštrukcii

Zrekonštrukovaný rozvádzač s novými ističmi, kabelážou a hlavným domovým vedením

2. Zrekonštrukovaný rozvádzač s novými ističmi, kabelážou a hlavným domovým vedením

Nové elektromerové svorky

3. Nové elektromerové svorky

Zrekonštruovaný elektromerový rozvádzač

4. Zrekonštruovaný elektromerový rozvádzač

Nové radové svorky so starými odchodmi do bytov

5. Nové radové svorky so starými odchodmi do bytov

Nová výzbroj v rozvádzači

6. Nová výzbroj v rozvádzači

Poschodie 5

Nová výzbroj v elektromerovom rozvádzači

1. Nová výzbroj v elektromerovom rozvádzači

Prerobený rozvádzač s demontovanými krycími plechmi

2. Prerobený rozvádzač s demontovanými krycími plechmi

Jednopólová schéma elektromerového rozvádzača

3. Jednopólová schéma elektromerového rozvádzača

Rozvádzač po rekonštrukcii

4. Rozvádzač po rekonštrukcii

Radové svorky s odchodmi do bytov

5. Radové svorky s odchodmi do bytov


Mapa