RSP - starý spôsob

Rozvádzače spoločných priestorov - starý spôsob

 

O službe

Pripravujeme...


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa bola táto služba realizovaná:

1. Bratislava, Nové Mesto, Budyšínska 12-18 RSP starý spôsob 1-3/2023
2. Bratislava, Lamač, Studenohorská 17,19 RSP starý spôsob 10/2022
3. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 RSP starý spôsob 4-5/2019
4. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 RSP starý spôsob 12/2018-3/2019
5. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 RSP starý spôsob 3/2018
6. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 10-14 RSP starý spôsob 12/2017-2/2018
7. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 RSP starý spôsob 6-8/2017
8. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 RSP starý spôsob 5-6/2017
9. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 RSP starý spôsob 3/2017
10. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 RSP starý spôsob 11/2016
11. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 RSP starý spôsob 5/2016
12. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 RSP starý spôsob 3/2016
13. Bratislava, Dúbravka, Homolova 8 RSP starý spôsob 12/2015
14. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 RSP starý spôsob 5/2015
15. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 39-45 RSP starý spôsob 1/2015
16. Bratislava, Podunajské Biskupice, Bodrocká 6-8 RSP starý spôsob 10/2014
17. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 RSP starý spôsob 3/2014