RSP - starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Karola Adlera 26-36, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Bytové prívody
5/2015

Návrat na bytový dom

Karola Adlera 26-36
Bratislava

Nasledujúca služba

Výťahové prívody
5/2015


Popis

V máji 2015 sme v bytovom dome na Karola Adlera 26-36 v Bratislave zrekonštruovali aj suterénne rozvádzače RSP, v ktorých sme odpojili všetky nepotrebné káble, vymenili všetky istiace prvky, nulovacie svorkovnice, označili všetky káble a vyrobili a namontovali nové krycie plechy.

Do všetkých rozvádzačov sme umiestnili jednopólové schémy so skutočným zapojením.

Viac informácií o službe: Rozvádzače spoločných priestorov - starý spôsob


Obdobie

5/2015


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Zakrytovaný rozvádzač RSP po rekonštrukcii

1. Zakrytovaný rozvádzač RSP po rekonštrukcii

Nové istiace prvky, nulová svorkovnica a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

2. Nové istiace prvky, nulová svorkovnica a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

Všetky ističe sme umiestnili do prevlečných krytov kvôli vyššej bezpečnosti

3. Všetky ističe sme umiestnili do prevlečných krytov kvôli vyššej bezpečnosti

Pre všetky zrekonštruované rozvádzače sme vyhotovili jednopólové schémy so skutočným zapojením

4. Pre všetky zrekonštruované rozvádzače sme vyhotovili jednopólové schémy so skutočným zapojením

Odkrytovaný pôvodný rozvádzač so starými istiacimi prvkami a poistkami

5. Odkrytovaný pôvodný rozvádzač so starými istiacimi prvkami a poistkami


Mapa