RSP - starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Pri kríži 1-9, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Bytové prívody
3/2016

Návrat na bytový dom

Pri kríži 1-9
Bratislava

Nasledujúca služba

Výťahové prívody
3/2016


Popis

V marci 2016 sme na prízemí vo vchodoch bytového domu Pri kríži 1-9 v Bratislave zrekonštruovali rozvádzače spoločných priestorov.

Odpojili sme v nich všetky nepotrebné káble a výzbroj, vymenili všetky istiace prvky, nulovacie svorkovnice, označili káble a namontovali nové krycie plechy.

Do všetkých rozvádzačov sme umiestnili jednopólové schémy so skutočným zapojením.

Pôvodný fakturačný elektromer pre meranie spotreby osvetlenia sme odhlásili a nahradili ho nefakturačným digitálnym modulárnym elektromerom, čím sme znížili mesačné náklady vlastníkom bytov.

Viac informácií o službe: Rozvádzače spoločných priestorov - starý spôsob


Obdobie

3/2016


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Na stredné dvere sme umietsnili jednopólovú schému

1. Na stredné dvere sme umietsnili jednopólovú schému

Celá JOP po prerábke

2. Celá JOP po prerábke

Vedľa výťahového ističa je digitálny elektromer, ktorý nahradil pôvodný fakturačný. Obyvatelia takto nemusia platiť paušál za 2 elektromery

3. Vedľa výťahového ističa je digitálny elektromer, ktorý nahradil pôvodný fakturačný. Obyvatelia takto nemusia platiť paušál za 2 elektromery

Pôvodné poistky a staré ističe sme nahradili novými rovnako ako nulovaciu svorkovnicu

4. Pôvodné poistky a staré ističe sme nahradili novými rovnako ako nulovaciu svorkovnicu

Vymenili sme aj radové svorky v strednej časti rozvádzača, kde sme umietnili strednú prepäťovú ochranu

5. Vymenili sme aj radové svorky v strednej časti rozvádzača, kde sme umietnili strednú prepäťovú ochranu

Ističe sme umiestnili do prevlečných krytov, aby sme zamedzili nebezpečnému dotyku pri demontáži krycieho plechu

6. Ističe sme umiestnili do prevlečných krytov, aby sme zamedzili nebezpečnému dotyku pri demontáži krycieho plechu

Po zakrytovaní plechmi vyzerá rozvádzač takto

7. Po zakrytovaní plechmi vyzerá rozvádzač takto

Pre porovnanie: takto vyzeral rozvádzač pred rekonštrukciou

8. Pre porovnanie: takto vyzeral rozvádzač pred rekonštrukciou


Mapa