RSP - starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Homolova 8, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Homolova 8
Bratislava


Popis

V decembri 2015 sme zrekonštruovali rozvádzače RSP na prízemí bytového domu Homolova 8 v Bratislave.

Pôvodné poistky a ističe sme nahradili novými, ktoré sme umiestnili do prevlečných krytov. Vymenili sme aj nulovaciu svorkovnicu a radové svorky. Nefunkčné prvky sme odstránili a zrepasovali krycí plech v rozvádzačoch.

Viac informácií o službe: Rozvádzače spoločných priestorov - starý spôsob


Obdobie

12/2015


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Po prerobení rozvádzača sme ešte zrepasovali krycí plech, aby vyhovoval predpísanému krytiu

1. Po prerobení rozvádzača sme ešte zrepasovali krycí plech, aby vyhovoval predpísanému krytiu

Po uprataní - zdemontovaní všetkého nepotrebného a výmene ističov a nulovacej lišty - vyzerá rozvádzač takto

2. Po uprataní - zdemontovaní všetkého nepotrebného a výmene ističov a nulovacej lišty - vyzerá rozvádzač takto

Ističe umiestňujeme do prevlečných krytov, kvôli zvýšeniu bezpečnosti po odstránení krycieho plechu

3. Ističe umiestňujeme do prevlečných krytov, kvôli zvýšeniu bezpečnosti po odstránení krycieho plechu

Po zakrytovaní vyzerá rozvádzač solídne aj po vizuálnej stránke

4. Po zakrytovaní vyzerá rozvádzač solídne aj po vizuálnej stránke


Mapa