RSP - starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Považanova 2, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Považanova 2
Bratislava

Nasledujúca služba

HR
12/2018-3/2019


Popis

Na prízemí v skriniach JOP sa nachádzajú aj rozvádzače RSP, z ktorých sú napojené obvody spoločných priestorov a výťahy.

V týchto rozvádzačoch sme zdemontovali staré istiace prvky a nahradili ich ističmi v prevlečných krytoch. Tiež sme vymenili nulové svorkovnice za nové, odpojili nefunkčné káble a zakrytovali rozvádzače novými krytmi.

Do rozvádzačov sme doplnili jednopólové schémy zapojenia.

Viac informácií o službe: Rozvádzače spoločných priestorov - starý spôsob


Obdobie

12/2018-3/2019


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Mapa