RSP - starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Bilíkova 10-14, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Bilíkova 10-14
Bratislava

Nasledujúca služba

Výťahové prívody
12/2017-2/2018


Popis

V mesiacoch december 2017 až február 2018 sme v bytovom dome na Bilíkovej 10-14 v Bratislave vykonali rekonštrukciu rozvádzačov RSP.

Staré rozvádzače spoločných priestorov na prízemí sme kompletne prezbrojili.

Istiace prvky sme nahradili novými ističmi v prevlečných krytoch, vymenili sme nulové svorkovnice a dodali nové kryty.

Do každého RSP sme vypracovali a umiestnili jednopólovú schému.

Viac informácií o službe: Rozvádzače spoločných priestorov - starý spôsob


Obdobie

12/2017-2/2018


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

B14 - RSP s vymenenými istiacimi prvkami, nulovými svorkovnicami

1. B14 - RSP s vymenenými istiacimi prvkami, nulovými svorkovnicami

JOP na prízemí - v hornej časti RSP po rekonštrukcii

2. JOP na prízemí - v hornej časti RSP po rekonštrukcii

RSP po zakrytovaní

3. RSP po zakrytovaní

Všetky istiace prvky sú označené podľa jednopólovej schémy

4. Všetky istiace prvky sú označené podľa jednopólovej schémy

Prerobený RSP

5. Prerobený RSP

Pre RSP sme vypracovali jednopólové schémy zapojenia a umiesnili ich do rozvádzačov

6. Pre RSP sme vypracovali jednopólové schémy zapojenia a umiesnili ich do rozvádzačov


Mapa