RSP - starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Homolova 39-45, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Homolova 39-45
Bratislava

Nasledujúca služba

LED SO
4-5/2019


Popis

Pôvodné rozvádzače pre istenie obvodov spoločných priestoroch v JOP na prízemí sme kompletne zrenovovali.

Pôvodné istiace prvky a nulové svorkovnice sme nahradili novými, ističe sme umiestnili do prevlečných krytov.

Viac informácií o službe: Rozvádzače spoločných priestorov - starý spôsob


Obdobie

4-5/2019


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Mapa