RSP - starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Nejedlého 19-23, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Núdzové osvetlenie
5/2016

Návrat na bytový dom

Nejedlého 19-23
Bratislava

Nasledujúca služba

Výťahové prívody
5/2016


Popis

V máji 2016 sme v bytovom dome na Nejedlého 19-23 v Bratislave zrekonštruovali aj rozvádzače spoločných priestorov RSP.

Pôvodné poistky a staré ističe sme nahradili novými ističmi v prevlečných krytoch.

Vymenili sme aj nulovacie svorkovnice, poodpájali nefunkčné káble, celkovo upratali zapojenie rozvádzačov a umiestnili do rozvádzača ekvipotenciálnu prípojnicu.

Nakoniec sme zrepasovali krycie plechy.

Viac informácií o službe: Rozvádzače spoločných priestorov - starý spôsob


Obdobie

5/2016


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Pôvodné ističe a poistky boli nahradené ističmi v prevlečných krytoch, pod ističmi je ekvipotenciiálna prípojnica hlavného pospojovania

1. Pôvodné ističe a poistky boli nahradené ističmi v prevlečných krytoch, pod ističmi je ekvipotenciiálna prípojnica hlavného pospojovania

Nulovacia svorkovnica bola takisto vymenená a nulové vodiče označené podľa príslušnosti k jednotlivým okruhom

2. Nulovacia svorkovnica bola takisto vymenená a nulové vodiče označené podľa príslušnosti k jednotlivým okruhom

Zakrytovaný rozvádzač RSP

3. Zakrytovaný rozvádzač RSP

JOP-ka po rekonštrukcii rozvádzača RSP

4. JOP-ka po rekonštrukcii rozvádzača RSP


Mapa