RSP - starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Bakošova 34-36, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Bakošova 34-36
Bratislava

Nasledujúca služba

LED SO
5-6/2017


Popis

Pôvodné RSP sme kompletne prezbrojili.

Zdemontovali a nahradili sme pôvodné istiace prvky, nulové svorkovnice, krycí plech.

Doplnili sme jednopólové schémy a pooznačovali vývody.

Viac informácií o službe: Rozvádzače spoločných priestorov - starý spôsob


Obdobie

5-6/2017


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Mapa