Repašského 2-6, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Projekt 7/2018  
2. LED Senzorové osvetlenie 3/2021  
3. Elektro-rekonštrukcia - Pivničné priestory 3/2021  
4. Hlavné domové vedenie 4/2021  
5. Elektromerové rozvádzače - starý spôsob 4/2021  
6. Rozvádzače spoločných priestorov - nový spôsob 4/2021  
7. Prepäťové ochrany + pospojovanie 4/2021  
8. Núdzové osvetlenie 5/2021  
9. Bytové prívody 5/2021  

Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom na Repašského 2,4,6 v Bratislave

1. Bytový dom na Repašského 2,4,6 v Bratislave

Bytový dom na Repašského 2,4,6 v Bratislave

2. Bytový dom na Repašského 2,4,6 v Bratislave

Bytový dom na Repašského 2,4,6 v Bratislave

3. Bytový dom na Repašského 2,4,6 v Bratislave

Bytový dom na Repašského 2,4,6 v Bratislave

4. Bytový dom na Repašského 2,4,6 v Bratislave

Bytový dom na Repašského 2,4,6 v Bratislave

5. Bytový dom na Repašského 2,4,6 v Bratislave

LED senzorové osvetlenie

LED senzorové svietidlo RS PRO LED P1 s HF senzorom

1. LED senzorové svietidlo RS PRO LED P1 s HF senzorom

Senzorové svietidlo namontované na strope

2. Senzorové svietidlo namontované na strope

Senzorové svietidlo na medziposchodí pri výťahu

3. Senzorové svietidlo na medziposchodí pri výťahu

Senzorové svietidlo na prízemí pri vchode do domu

4. Senzorové svietidlo na prízemí pri vchode do domu

Senzorové osvetlenie priestoru pred rozvádzačom spoločných priestorov

5. Senzorové osvetlenie priestoru pred rozvádzačom spoločných priestorov

Senzorové svietidlo pri vstupe do pivníc

6. Senzorové svietidlo pri vstupe do pivníc

Senzorové osvetlenie pri zadnom vchode

7. Senzorové osvetlenie pri zadnom vchode

Senzorovo sme osvetlili aj vstup do vchodu

8. Senzorovo sme osvetlili aj vstup do vchodu

Pivničné priestory

Nová, povrchová, vypínačmi spínaná svetelná inštalácia v pivničných priestoroch

1. Nová, povrchová, vypínačmi spínaná svetelná inštalácia v pivničných priestoroch

Znovu sme použili prachotesné LED svietidlá PHILIPS

2. Znovu sme použili prachotesné LED svietidlá PHILIPS

Konečne poriadne svetlo v pivniciach

3. Konečne poriadne svetlo v pivniciach

Každé LED svietidlo má 36W

4. Každé LED svietidlo má 36W

Povrchová inštalácia v pevných rúrkach

5. Povrchová inštalácia v pevných rúrkach

Demontážou pôvodného osvetlenia v pivničných kobkách nastalo zlepšenie požiarnej bezpečnosti v bytovom dome

6. Demontážou pôvodného osvetlenia v pivničných kobkách nastalo zlepšenie požiarnej bezpečnosti v bytovom dome

Každé LED svietidlo 36W dáva toľko svetla, ako 6 vláknových žiaroviek 60W

7. Každé LED svietidlo 36W dáva toľko svetla, ako 6 vláknových žiaroviek 60W

Povrchová inštalácia v pevných rúrkach

8. Povrchová inštalácia v pevných rúrkach

Prehľadná povrchová inštalácia

9. Prehľadná povrchová inštalácia

Do malých miestností sme inštalovali kruhové LED svietidlá

10. Do malých miestností sme inštalovali kruhové LED svietidlá

Úsporné LED svietidlo 13W

11. Úsporné LED svietidlo 13W

Hlavné domové vedenie

Tesne po inštalácii nového HDV - všetko okrem HDV bolo ešte staré v hliníkovom prevedení

1. Tesne po inštalácii nového HDV - všetko okrem HDV bolo ešte staré v hliníkovom prevedení

Pri inštalácii nového HDV

2. Pri inštalácii nového HDV

Nové HDV v bezhalogénovom prevedení s dvojitou izoláciou (oranžové jednožilové káble vpravo)

3. Nové HDV v bezhalogénovom prevedení s dvojitou izoláciou (oranžové jednožilové káble vpravo)

HDV po repasii RE

4. HDV po repasii RE

Nové HDV jednožilovými bezhalogénovými káblami 35 mm2

5. Nové HDV jednožilovými bezhalogénovými káblami 35 mm2

Nové HDV je istené na prízemí výkonovým ističom

6. Nové HDV je istené na prízemí výkonovým ističom

Prípojková skriňa s novým HDV

7. Prípojková skriňa s novým HDV

HDS po výmene HDV

8. HDS po výmene HDV

Pôvodná spodná časť RE so starým HDV

9. Pôvodná spodná časť RE so starým HDV

Elektromerové rozvádzače

JOP-ka po repasii RE, ešte chýbajú kryty spodnej a vrchnej časti

1. JOP-ka po repasii RE, ešte chýbajú kryty spodnej a vrchnej časti

Ističe pred elektromermi sme namontovali podľa zmlúv odberateľov so západoslovenskou distribučnou spoločnosťou

2. Ističe pred elektromermi sme namontovali podľa zmlúv odberateľov so západoslovenskou distribučnou spoločnosťou

Elektromery sme nanovo vykáblovali medenými vodičmi

3. Elektromery sme nanovo vykáblovali medenými vodičmi

Ističe pred elektromermi sme nahradili novými v prevlečných krytoch

4. Ističe pred elektromermi sme nahradili novými v prevlečných krytoch

Pôvodná výzbroj, vrátane pôvodného RSP

5. Pôvodná výzbroj, vrátane pôvodného RSP

Po demontáži pôvodnej výzbroje v JOP na prízemí

6. Po demontáži pôvodnej výzbroje v JOP na prízemí

Po repasii RE, montáži RSP a nového HDV

7. Po repasii RE, montáži RSP a nového HDV

Spodná časť RE na prízemí po ukončení inštalačných prác, vpravo dole je hlavná prepäťová ochrany triedy 1

8. Spodná časť RE na prízemí po ukončení inštalačných prác, vpravo dole je hlavná prepäťová ochrany triedy 1

Rozvádzače spoločných priestorov

Zostavovanie nového RSP

1. Zostavovanie nového RSP

Nový RSP po kompletáži

2. Nový RSP po kompletáži

Montáž nového RSP

3. Montáž nového RSP

Zapojený a zakrytovaný nový RSP

4. Zapojený a zakrytovaný nový RSP

Zapojený nový RSP

5. Zapojený nový RSP

Nový RSP po zapojení. Obsahuje aj ekvipotenciálnu prípojnicu hlavného pospojovania.

6. Nový RSP po zapojení. Obsahuje aj ekvipotenciálnu prípojnicu hlavného pospojovania.

Podružné meranie svetelnej časti spoločných priestorov nahradilo fakturačný elektromer, čím sme znížili náklady obyvateľov bytového domu.

7. Podružné meranie svetelnej časti spoločných priestorov nahradilo fakturačný elektromer, čím sme znížili náklady obyvateľov bytového domu.

Nový RSP po zapojení pred zakrytovaním

8. Nový RSP po zapojení pred zakrytovaním

Pôvodný RSP v skrini JOP na prízemí tesne pred odchodom na odpočinok

9. Pôvodný RSP v skrini JOP na prízemí tesne pred odchodom na odpočinok

Prepäťové ochrany

Prepäťové ochrany pripravené na svoje pôsobenie

1. Prepäťové ochrany pripravené na svoje pôsobenie

Po príprave prepäťových ochrán je montáž omnoho rýchlejšia, ako bez nej :)

2. Po príprave prepäťových ochrán je montáž omnoho rýchlejšia, ako bez nej :)

Stredné prepäťové ochrany pre 2 byty

3. Stredné prepäťové ochrany pre 2 byty

Stredná prepäťová ochrana KIWA v štvorpólovom vyhotovení TN-S v rozvádzači RSP (v hornom rade druhá zľava)

4. Stredná prepäťová ochrana KIWA v štvorpólovom vyhotovení TN-S v rozvádzači RSP (v hornom rade druhá zľava)

Stredné prepäťové ochrany pre 2 byty a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

5. Stredné prepäťové ochrany pre 2 byty a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

Prepäťovky po zakrytovaní

6. Prepäťovky po zakrytovaní

Stredné prepäťovky pre jednofázový a trojfázový byt

7. Stredné prepäťovky pre jednofázový a trojfázový byt

Odchody z bytových svoriek do bytov sú ešte pôvodné

8. Odchody z bytových svoriek do bytov sú ešte pôvodné

Stredné prepäťové ochrany pre 2 trojfázové byty

9. Stredné prepäťové ochrany pre 2 trojfázové byty

Spodná časť RE na prízemí po ukončení inštalačných prác, vpravo dole je hlavná prepäťová ochrana triedy 1

10. Spodná časť RE na prízemí po ukončení inštalačných prác, vpravo dole je hlavná prepäťová ochrana triedy 1

Núdzové osvetlenie

Núdzové svietidlo LEDUS 8

1. Núdzové svietidlo LEDUS 8

Núdzové svietidlo osvetľujúce vstupné dvere z interiéru

2. Núdzové svietidlo osvetľujúce vstupné dvere z interiéru

Odchod z pivničných priestorov

3. Odchod z pivničných priestorov

Núdzové svietidlo osvetľujúce lúč schodiska

4. Núdzové svietidlo osvetľujúce lúč schodiska

Núdzové osvetlenie pred bytmi

5. Núdzové osvetlenie pred bytmi

Druhý lúč schodiska osvetlený núdzovým osvetlením

6. Druhý lúč schodiska osvetlený núdzovým osvetlením

Kabeláž k núdzovým svietidlám je v bezhalogénovom prevedení v bezhalogénových lištách

7. Kabeláž k núdzovým svietidlám je v bezhalogénovom prevedení v bezhalogénových lištách

Bytové prívody

Bytový prívod pre byt vľavo - ešte nedokončené lištovanie

1. Bytový prívod pre byt vľavo - ešte nedokončené lištovanie

Bytový prívod pre byt vpravo

2. Bytový prívod pre byt vpravo

Nový bytový prívod v bezhalogénovej lište

3. Nový bytový prívod v bezhalogénovej lište

Nové bytové prívody

4. Nové bytové prívody

Nové bytové prívody

5. Nové bytové prívody

Bytové prívody v bezhalogénovom prevedení

6. Bytové prívody v bezhalogénovom prevedení

Bytové prívody zapojené v radových svorkách

7. Bytové prívody zapojené v radových svorkách

Do každého bytového rozvádzača je privedený aj vodič pospojovania z ekvipotenciálnej prípojnice

8. Do každého bytového rozvádzača je privedený aj vodič pospojovania z ekvipotenciálnej prípojnice


Správca

Aureka s.r.o.


Mapa