RSP - nový spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Repašského 2-6, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Repašského 2-6
Bratislava

Nasledujúca služba

PO
4/2021


Popis

V apríli 2021 sme v rámci elektro-obnovy bytového domu na Repašského ulici 2,4,6 v Bratislave nahradili pôvodné rozvádzače spoločných priestorov novými plechovými rozvádzačmi EATON.

Pôvodne mali vlastníci bytov 2 fakturačné elektromery. Jeden bol na výťah, a druhý na osvetlenie.

Fakturačný svetelný elektromer sme zrušili a nahradili ho digitálnym podružným elektromerom v rozvádzači RSP. Tým sme vlastníkom bytov znížili mesačné náklady o paušálne platby za fakturačný elektromer.

Viac informácií o službe: Rozvádzače spoločných priestorov - nový spôsob


Obdobie

4/2021


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Zostavovanie nového RSP

1. Zostavovanie nového RSP

Nový RSP po kompletáži

2. Nový RSP po kompletáži

Montáž nového RSP

3. Montáž nového RSP

Zapojený a zakrytovaný nový RSP

4. Zapojený a zakrytovaný nový RSP

Zapojený nový RSP

5. Zapojený nový RSP

Nový RSP po zapojení. Obsahuje aj ekvipotenciálnu prípojnicu hlavného pospojovania.

6. Nový RSP po zapojení. Obsahuje aj ekvipotenciálnu prípojnicu hlavného pospojovania.

Podružné meranie svetelnej časti spoločných priestorov nahradilo fakturačný elektromer, čím sme znížili náklady obyvateľov bytového domu.

7. Podružné meranie svetelnej časti spoločných priestorov nahradilo fakturačný elektromer, čím sme znížili náklady obyvateľov bytového domu.

Nový RSP po zapojení pred zakrytovaním

8. Nový RSP po zapojení pred zakrytovaním

Pôvodný RSP v skrini JOP na prízemí tesne pred odchodom na odpočinok

9. Pôvodný RSP v skrini JOP na prízemí tesne pred odchodom na odpočinok


Mapa