AC blesk DC s.r.o.

 

Spoločnosť je zakladateľom projektu Bezpečné paneláky a prevádzkovateľom tohoto webového portálu.

AC blesk DC s.r.o., Furdekova 6, Bratislava

Služby

V rámci projektu Bezpečné paneláky je spoločnosť dodávateľom nasledovných služieb:

Kontakt

AC blesk DC s.r.o.
Furdekova 6
851 03 Bratislava
Slovenská republika

  +421 905 115 063
  info@acbleskdc.sk

IČO: 36 288 730
DIČ: 2022159568
IČ DPH: SK2022159568

Certifikáty

Certifikát - prepäťové ochrany KIWA
Certifikát - Bezpečné bývanie RYS
Oprávnenie - elektro
Certifikát KROS 2020

Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako dodávateľ služby:

1. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 NO 8/2021
2. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 DDS priama voľba 8/2021
3. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 26-32 LED SO 7/2021
4. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 LED SO 7/2021
5. Bratislava, Petržalka, Humenské námestie 5,6 Projekt 7/2021
6. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 Bytové prívody 6/2021
7. Bratislava, Dúbravka, Koprivnická 13 LED SO 5/2021
8. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 NO 5/2021
9. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 Bytové prívody 5/2021
10. Bratislava, Lamač, Heyrovského 11 LED SO 5/2021
11. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 HDV 4/2021
12. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 RE starý spôsob 4/2021
13. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 RSP nový spôsob 4/2021
14. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 PO 4/2021
15. Bratislava, Devínska Nová Ves, Hradištná 7-11 Projekt 3/2021
16. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 2,4 Projekt 3/2021
17. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 PO 3/2021
18. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 LED SO 3/2021
19. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 Pivnice 3/2021
20. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 PO 3/2021
21. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 Pivnice 2/2021
22. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 Pivnice 2/2021
23. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 RSP nový spôsob 2/2021
24. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 HDV 2/2021
25. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 RE starý spôsob 2/2021
26. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 Projekt 2/2021
27. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 LED SO 1-2/2021
28. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 NO 1-2/2021
29. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 RSP nový spôsob 1/2021
30. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 PO 1/2021
31. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 LED SO 12/2020
32. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 NO 12/2020
33. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 HDV 11/2020
34. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 RE starý spôsob 11/2020
35. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 Pivnice 10/2020
36. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Bytové prívody 9/2020
37. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 Pivnice 9/2020
38. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 Bytové prívody 9/2020
39. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 NO 8/2020
40. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 Výťahové prívody 8/2020
41. Bratislava, Lamač, Studenohorská 21-23 Projekt 7/2020
42. Bratislava, Dúbravka, Batkova 5-7 Projekt 6/2020
43. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Garáže 6/2020
44. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 RSP nový spôsob 6/2020
45. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 RE nový spôsob 5/2020
46. Bratislava, Dúbravka, Koprivnická 13 LED SO 4-5/2020
47. Bratislava, Dúbravka, Koprivnická 13 NO 4-5/2020
48. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 HDV 2-4/2020
49. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 RE starý spôsob 2-4/2020
50. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 PO 2-4/2020
51. Bratislava, Dúbravka, Drobného 12,14 Projekt 1/2020
52. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 2-8 LED SO 1/2020
53. Bratislava, Dúbravka, Švantnerova 3-7 Projekt 12/2019
54. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 Projekt 11/2019
55. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 22 NO 10/2019
56. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 22 Pivnice 10/2019
57. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 Projekt 9/2019
58. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 Projekt 9/2019
59. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 BES MIFARE 7/2019
60. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 RE nový spôsob 6-7/2019
61. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 Garáže 6-7/2019
62. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 HDV 6-7/2019
63. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 NO 6-7/2019
64. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 Pivnice 6-7/2019
65. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 PO 6-7/2019
66. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 RSP nový spôsob 6-7/2019
67. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 LED SO 6-7/2019
68. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 DDS priama voľba 6-7/2019
69. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 BES DESFire 6-7/2019
70. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 6-18, 32-36 LED SO 5/2019
71. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 Bytové prívody 4-5/2019
72. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 RE starý spôsob 4-5/2019
73. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 HDV 4-5/2019
74. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 NO 4-5/2019
75. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 Pivnice 4-5/2019
76. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 PO 4-5/2019
77. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 RSP starý spôsob 4-5/2019
78. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 LED SO 4-5/2019
79. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 Výťahové prívody 4-5/2019
80. Bratislava, Dúbravka, Kpt. Jána Rašu 10-14 Projekt 3/2019
81. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Projekt 3/2019
82. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 Bytové prívody 12/2018-3/2019
83. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 RE starý spôsob 12/2018-3/2019
84. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 HDV 12/2018-3/2019
85. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 NO 12/2018-3/2019
86. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 Pivnice 12/2018-3/2019
87. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 PO 12/2018-3/2019
88. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 RSP starý spôsob 12/2018-3/2019
89. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 HR 12/2018-3/2019
90. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 LED SO 12/2018-3/2019
91. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 Výťahové prívody 12/2018-3/2019
92. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 Projekt 1/2019
93. Bratislava, Ružinov, Komárnická 48-50 APS 12/2018
94. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 Bytové prívody 9-11/2018
95. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 RE nový spôsob 9-11/2018
96. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 HDV 9-11/2018
97. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 NO 9-11/2018
98. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 Pivnice 9-11/2018
99. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 PO 9-11/2018
100. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 RSP nový spôsob 9-11/2018
101. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 SO klasické žiarovky 9-11/2018
102. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 DDS priama voľba 9-11/2018
103. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 Projekt 7/2018
104. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 22 Výťahové prívody 5/2018
105. Bratislava, Ružinov, Šumavská 33 BES RFID RAK 5/2018
106. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 NO 4/2018
107. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 Projekt 3/2018
108. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 RSP starý spôsob 3/2018
109. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 10-14 RE starý spôsob 12/2017-2/2018
110. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 10-14 HDV 12/2017-2/2018
111. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 10-14 PO 12/2017-2/2018
112. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 10-14 RSP starý spôsob 12/2017-2/2018
113. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 10-14 Výťahové prívody 12/2017-2/2018
114. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 10-14 NO 12/2017-2/2018
115. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 Projekt 11/2017
116. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 LED SO 11/2017
117. Bratislava, Karlova Ves, Veternicová 21-27 DDS priama voľba 8/2017
118. Bratislava, Karlova Ves, Veternicová 21-27 DEK SIEŤ 8/2017
119. Stupava, Jilemnického 16-18 PO 8/2017
120. Stupava, Jilemnického 16-18 Projekt 8/2017
121. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 Bytové prívody 6-8/2017
122. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 RE starý spôsob 6-8/2017
123. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 HDV 6-8/2017
124. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 NO 6-8/2017
125. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 Pivnice 6-8/2017
126. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 PO 6-8/2017
127. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 RSP starý spôsob 6-8/2017
128. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 Výťahové prívody 6-8/2017
129. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 10-14 Projekt 7/2017
130. Bratislava, Ružinov, Vietnamská 40-42 DEK SIEŤ 6/2017
131. Stupava, Jilemnického 16-18 DDS priama voľba 6/2017
132. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 Bytové prívody 5-6/2017
133. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 RE starý spôsob 5-6/2017
134. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 HDV 5-6/2017
135. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 NO 5-6/2017
136. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 Pivnice 5-6/2017
137. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 PO 5-6/2017
138. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 RSP starý spôsob 5-6/2017
139. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 LED SO 5-6/2017
140. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 Výťahové prívody 5-6/2017
141. Bratislava, Dúbravka, Bullova 9-17 LED SO 5/2017
142. Bratislava, Dúbravka, Bullova 9-17 SO klasické žiarovky 5/2017
143. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 RE starý spôsob 3/2017
144. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 HDV 3/2017
145. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 PO 3/2017
146. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 RSP starý spôsob 3/2017
147. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 Výťahové prívody 3/2017
148. Bratislava, Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 24-28 DDS priama voľba 3/2017
149. Bratislava, Ružinov, Mierová 62-64 SO klasické žiarovky 3/2017
150. Bratislava, Ružinov, Mierová 62-64 LED SO 3/2017
151. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 DDS kódová voľba 3/2017
152. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 LED SO 1/2017
153. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 NO 1/2017
154. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 Projekt 1/2017
155. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 Projekt 12/2016
156. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 RE nový spôsob 12/2016
157. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 Bytové prívody 12/2016
158. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 HDV 12/2016
159. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 Pivnice 12/2016
160. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 PO 12/2016
161. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 RSP nový spôsob 12/2016
162. Bratislava, Nové Mesto, Višňová 10-12 BES RFID RAK 11/2016
163. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 SO LED žiarovky 11/2016
164. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 NO 11/2016
165. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 RSP starý spôsob 11/2016
166. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 Bytové prívody 11/2016
167. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 Výťahové prívody 11/2016
168. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 DDS kódová voľba 11/2016
169. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 Projekt 10/2016
170. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 RE starý spôsob 10/2016
171. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 PO 10/2016
172. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 HDV 9/2016
173. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 SO LED žiarovky 8/2016
174. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 NO 8/2016
175. Bratislava, Petržalka, Černyševského 23 BES RFID SIEŤ 6/2016
176. Bratislava, Petržalka, Černyševského 23 DDS kódová voľba 6/2016
177. Bratislava, Petržalka, Černyševského 23 SO LED žiarovky 6/2016
178. Bratislava, Ružinov, Exnárova 22,24 BES RFID RAK 6/2016
179. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 Projekt 6/2016
180. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 Projekt 6/2016
181. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 Bytové prívody 6/2016
182. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 RE nový spôsob 6/2016
183. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 HDV 6/2016
184. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 PO 6/2016
185. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 RSP nový spôsob 6/2016
186. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 Výťahové prívody 6/2016
187. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 Bytové prívody 5/2016
188. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 RE starý spôsob 5/2016
189. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 SO LED žiarovky 5/2016
190. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 NO 5/2016
191. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 RSP starý spôsob 5/2016
192. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 Výťahové prívody 5/2016
193. Bratislava, Karlova Ves, Kuklovská 57 SO klasické žiarovky 5/2016
194. Bratislava, Karlova Ves, Kuklovská 57 SO LED žiarovky 5/2016
195. Bratislava, Lamač, Studenohorská 26-28 BES RFID RAK 5/2016
196. Bratislava, Ružinov, Bajzova 5,7 DDS priama voľba 5/2016
197. Bratislava, Ružinov, Rumančeková 40,42 DEK SIEŤ 5/2016
198. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 HDV 4/2016
199. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 PO 4/2016
200. Bratislava, Ružinov, Šumavská 33 BES RFID RAK 4/2016
201. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 HDV 3/2016
202. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 PO 3/2016
203. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 RE starý spôsob 3/2016
204. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 Bytové prívody 3/2016
205. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 RSP starý spôsob 3/2016
206. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 Výťahové prívody 3/2016
207. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 Projekt 3/2016
208. Bratislava, Karlova Ves, Donnerova 17-21 SO LED žiarovky 2/2016
209. Bratislava, Nové Mesto, Račianska 143/A DEK SIEŤ 2/2016
210. Bratislava, Ružinov, Slovinská 3-9 BES RFID RAK 1/2016
211. Bratislava, Ružinov, Slovinská 3-9 DDS priama voľba 1/2016
212. Bratislava, Dúbravka, Homolova 8 RSP starý spôsob 12/2015
213. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 Projekt 12/2015
214. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 39-45 RE starý spôsob 12/2015
215. Bratislava, Podunajské Biskupice, Ipeľská 15 BES MIFARE 12/2015
216. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 Projekt 10/2015
217. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 Projekt 9/2015
218. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 SO LED žiarovky 9/2015
219. Bratislava, Karlova Ves, Novackého 1-3 SO LED žiarovky 8/2015
220. Bratislava, Karlova Ves, Novackého 1-3 NO 8/2015
221. Bratislava, Ružinov, Komárnická 48-50 DEK RAK 7/2015
222. Stupava, Okružná 7-11 BES RFID SIEŤ 7/2015
223. Bratislava, Nové Mesto, Chemická 11-15 DDS priama voľba 6/2015
224. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 Bytové prívody 5/2015
225. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 RSP starý spôsob 5/2015
226. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 Výťahové prívody 5/2015
227. Bratislava, Karlova Ves, Majerníkova 42-52 BES RFID SIEŤ 5/2015
228. Bratislava, Karlova Ves, Majerníkova 42-52 DDS priama voľba 5/2015
229. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 HDV 4/2015
230. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 SO LED žiarovky 4/2015
231. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 PO 4/2015
232. Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 66-70 PO 4/2015
233. Bratislava, Karlova Ves, Jána Stanislava 29-37 SO klasické žiarovky 3/2015
234. Bratislava, Karlova Ves, Jána Stanislava 29-37 SO LED žiarovky 3/2015
235. Bratislava, Nové Mesto, Na Revíne 9 DDS priama voľba 3/2015
236. Most pri Bratislave, Budovateľská 209 BES RFID RAK 3/2015
237. Stupava, Jilemnického 16-18 SO klasické žiarovky 3/2015
238. Stupava, Jilemnického 16-18 SO LED žiarovky 3/2015
239. Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 66-70 Projekt 3/2015
240. Bratislava, Dúbravka, Homolova 8 PO 2/2015
241. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 39-45 PO 2/2015
242. Bratislava, Lamač, Studenohorská 21-23 DEK RAK 2/2015
243. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 39-45 SO LED žiarovky 1/2015
244. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 39-45 HDV 1/2015
245. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 39-45 Pivnice 1/2015
246. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 39-45 RSP starý spôsob 1/2015
247. Stupava, Jilemnického 16-18 BES RFID RAK 12/2014
248. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 Projekt 11/2014
249. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 PO 11/2014
250. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 Projekt 10/2014
251. Bratislava, Podunajské Biskupice, Bodrocká 6-8 SO LED žiarovky 10/2014
252. Bratislava, Podunajské Biskupice, Bodrocká 6-8 PO 10/2014
253. Bratislava, Podunajské Biskupice, Bodrocká 6-8 RE starý spôsob 10/2014
254. Bratislava, Podunajské Biskupice, Bodrocká 6-8 HDV 10/2014
255. Bratislava, Podunajské Biskupice, Bodrocká 6-8 RSP starý spôsob 10/2014
256. Bratislava, Podunajské Biskupice, Bodrocká 6-8 Výťahové prívody 10/2014
257. Bratislava, Nové Mesto, Račianska 143/A DEK SIEŤ 9/2014
258. Bratislava, Karlova Ves, Jána Stanislava 29-37 DEK RAK 8/2014
259. Bratislava, Ružinov, Seberíniho 2,4 DEK SIEŤ 8/2014
260. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 39-45 Projekt 7/2014
261. Senec, Gagarinova 6-8 SO LED žiarovky 7/2014
262. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 Pivnice 6/2014
263. Bratislava, Ružinov, Dohnányho 10 DDS priama voľba 6/2014
264. Bratislava, Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 30-38 DEK SIEŤ 5/2014
265. Bratislava, Staré Mesto, Mickiewiczova 13 DEK RAK 5/2014
266. Bratislava, Dúbravka, Homolova 8 SO LED žiarovky 4/2014
267. Bratislava, Dúbravka, Homolova 8 NO 4/2014
268. Bratislava, Podunajské Biskupice, Bodrocká 6-8 Projekt 4/2014
269. Bratislava, Karlova Ves, Hlaváčiková 25-33 DEK RAK 3/2014
270. Bratislava, Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 30-38 DDS priama voľba 3/2014
271. Bratislava, Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 30-38 SO klasické žiarovky 3/2014
272. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 Projekt 3/2014
273. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 HDV 3/2014
274. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 RE starý spôsob 3/2014
275. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 RSP starý spôsob 3/2014
276. Bratislava, Staré Mesto, Dunajská 2 DDS kódová voľba 3/2014
277. Bratislava, Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 30-38 DEK SIEŤ 2/2014
278. Bratislava, Ružinov, Trenčianska 27 SO klasické žiarovky 2/2014
279. Bratislava, Ružinov, Trenčianska 31 SO klasické žiarovky 2/2014
280. Bratislava, Staré Mesto, Mickiewiczova 13 DEK RAK 2/2014
281. Bratislava, Podunajské Biskupice, Hronská 26-30 SO klasické žiarovky 1/2014
282. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 26-32 DDS priama voľba 11/2013
283. Bratislava, Ružinov, Trenčianska 27 DDS priama voľba 11/2013
284. Bratislava, Ružinov, Trenčianska 27 DEK SIEŤ 11/2013
285. Bratislava, Dúbravka, Agátová 5B SO klasické žiarovky 10/2013
286. Bratislava, Lamač, Heyrovského 11 DEK RAK 10/2013
287. Bratislava, Lamač, Heyrovského 11 DDV 10/2013
288. Bratislava, Lamač, Heyrovského 11 DDS kódová voľba 10/2013
289. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 Garáže 10/2013
290. Bratislava, Petržalka, Lietavská 7 DDS kódová voľba 10/2013
291. Bratislava, Podunajské Biskupice, Bodrocká 6-8 DEK SIEŤ 10/2013
292. Bratislava, Podunajské Biskupice, Bodrocká 6-8 SO klasické žiarovky 10/2013
293. Bratislava, Staré Mesto, Mickiewiczova 13 DEK RAK 10/2013
294. Bratislava, Staré Mesto, Mickiewiczova 13 DDS priama voľba 10/2013
295. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 2-10 Garáže 9/2013
296. Bratislava, Staré Mesto, Heydukova 15 DEK RAK 8/2013
297. Bratislava, Staré Mesto, Heydukova 15 DDS priama voľba 8/2013
298. Bratislava, Petržalka, Holíčska 16 DEK SIEŤ 7/2013
299. Bratislava, Petržalka, Holíčska 16 DDS kódová voľba 7/2013
300. Bratislava, Vrakuňa, Slatinská 28 SO klasické žiarovky 7/2013
301. Bratislava, Dúbravka, Pekníkova 5-11 SO klasické žiarovky 6/2013
302. Bratislava, Podunajské Biskupice, Hornádska 4-8 DEK SIEŤ 5/2013
303. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 2-10 SO klasické žiarovky 4/2013
304. Bratislava, Karlova Ves, Jána Stanislava 29-37 EKO RAK 4/2013
305. Bratislava, Devínska Nová Ves, Istrijská 12-18 DDS priama voľba 3/2013
306. Bratislava, Staré Mesto, Pražská 35-39 DDS priama voľba 2/2013
307. Bratislava, Ružinov, Rezedová 25-29 DEK SIEŤ 12/2012
308. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 2-10 DEK RAK 11/2012
309. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 2-10 DDS priama voľba 11/2012
310. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 SO klasické žiarovky 11/2012
311. Bratislava, Nové Mesto, Šancová 61-63 SO klasické žiarovky 11/2012
312. Bratislava, Petržalka, Farského 4-8 SO klasické žiarovky 10/2012
313. Bratislava, Petržalka, Topoľčianska 25 DEK SIEŤ 10/2012
314. Bratislava, Staré Mesto, Wilsonova 3 DEK SIEŤ 9/2012
315. Bratislava, Petržalka, Haanova 14-14A DEK SIEŤ 8/2012
316. Bratislava, Ružinov, Bajzova 5,7 DEK SIEŤ 7/2012
317. Bratislava, Petržalka, Gessayova 11-13 SO klasické žiarovky 6/2012
318. Stupava, Okružná 19-23 DEK SIEŤ 4/2012
319. Bratislava, Petržalka, Budatínska 20 DEK SIEŤ 1/2012
320. Bratislava, Petržalka, Budatínska 20 DEK SIEŤ 1/2012
321. Bratislava, Karlova Ves, Hany Meličkovej 14-18 DEK RAK 12/2011
322. Bratislava, Karlova Ves, Hany Meličkovej 14-18 DDS kódová voľba 12/2011
323. Bratislava, Karlova Ves, Jána Stanislava 29-37 DEK SIEŤ 12/2011
324. Bratislava, Karlova Ves, Jána Stanislava 29-37 DDS priama voľba 12/2011
325. Bratislava, Nové Mesto, Guothova 2B,2C DEK RAK 12/2011
326. Bratislava, Nové Mesto, Guothova 2B,2C DDS priama voľba 12/2011
327. Bratislava, Ružinov, Nerudova 7 DEK SIEŤ 12/2011
328. Bratislava, Vrakuňa, Slatinská 14-16 SO klasické žiarovky 11/2011
329. Bratislava, Vrakuňa, Slatinská 6-8 DEK RAK 11/2011
330. Bratislava, Vrakuňa, Slatinská 6-8 DDS priama voľba 11/2011
331. Hamuliakovo, Družstevná 2-6 DEK SIEŤ 11/2011
332. Bratislava, Dúbravka, Beňovského 10-16 DEK SIEŤ 10-11/2011
333. Bratislava, Dúbravka, Beňovského 10-16 DDS priama voľba 10-11/2011
334. Bratislava, Podunajské Biskupice, Podzáhradná 4 DEK SIEŤ 10/2011
335. Bratislava, Ružinov, Sklenárova 10 DEK RAK 10/2011
336. Bratislava, Ružinov, Sklenárova 10 DDS priama voľba 10/2011
337. Bratislava, Podunajské Biskupice, Hronská 26-30 SO klasické žiarovky 9/2011
338. Bratislava, Nové Mesto, Budyšínska 12-18 SO klasické žiarovky 8/2011
339. Bratislava, Ružinov, Pri strelnici 1-3 DEK SIEŤ 8/2011
340. Bratislava, Ružinov, Prievozská 23-27 DEK RAK 8/2011
341. Bratislava, Dúbravka, Sekurisova 2-6 DEK SIEŤ 7/2011
342. Bratislava, Dúbravka, Sekurisova 2-6 DDS priama voľba 7/2011
343. Bratislava, Petržalka, Ševčenkova 8 DEK SIEŤ 7/2011
344. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 22 SO klasické žiarovky 5/2011
345. Bratislava, Ružinov, Rumančeková 40,42 DEK SIEŤ 5/2011
346. Bratislava, Petržalka, Šintavská 6-10 SO klasické žiarovky 3/2011
347. Bratislava, Devínska Nová Ves, Ivana Bukovčana 5-7 SO klasické žiarovky 2/2011
348. Bratislava, Karlova Ves, Jána Stanislava 29-37 DEK SIEŤ 2/2011
349. Bratislava, Karlova Ves, Jána Stanislava 29-37 DDS priama voľba 2/2011
350. Bratislava, Nové Mesto, Pri starej prachárni 16 DEK RAK 2/2011
351. Bratislava, Rača, Horná 1 DEK SIEŤ 2/2011
352. Bratislava, Rača, Horná 1 DDS kódová voľba 2/2011
353. Bratislava, Podunajské Biskupice, Estónska 26 SO klasické žiarovky 1/2011
354. Bratislava, Ružinov, Komárnická 48-50 DEK RAK 1/2011
355. Bratislava, Karlova Ves, Majerníkova 3-9 DEK SIEŤ 12/2010-1/2011
356. Bratislava, Karlova Ves, Majerníkova 3-9 DDS priama voľba 12/2010-1/2011
357. Bratislava, Karlova Ves, Jurigovo námestie 11-15 SO klasické žiarovky 12/2010
358. Bratislava, Lamač, Studenohorská 61-63 DEK RAK 12/2010
359. Bratislava, Lamač, Studenohorská 61-63 DDS priama voľba 12/2010
360. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 DEK RAK 12/2010
361. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 DDS priama voľba 12/2010
362. Bratislava, Ružinov, Sv. Vincenta 2 DEK SIEŤ 12/2010
363. Bratislava, Staré Mesto, Hollého 1-3 SO klasické žiarovky 12/2010
364. Bratislava, Ružinov, Kulíškova 29-39 DEK SIEŤ 11/2010
365. Bratislava, Dúbravka, Homolova 12 DEK SIEŤ 10/2010
366. Bratislava, Petržalka, Iľjušinova 12 DEK SIEŤ 10/2010
367. Bratislava, Ružinov, Smolnícka 3 DEK SIEŤ 10/2010
368. Bratislava, Nové Mesto, Na Revíne 9 DEK RAK 9/2010
369. Bratislava, Petržalka, Budatínska 20 DEK SIEŤ 9/2010
370. Bratislava, Podunajské Biskupice, Ipeľská 15 DEK SIEŤ 9/2010
371. Bratislava, Ružinov, Komárnická 48-50 DEK RAK 9/2010
372. Bratislava, Dúbravka, Ožvoldíkova 10 DEK SIEŤ 8/2010
373. Bratislava, Dúbravka, Ožvoldíkova 10 DDS priama voľba 8/2010
374. Bratislava, Karlova Ves, Majerníkova 2-6 DEK SIEŤ 8/2010
375. Bratislava, Petržalka, Jasovská 2-4 SO klasické žiarovky 8/2010
376. Dolné Vestenice, Gumárenská 5-9 DEK RAK 8/2010
377. Bratislava, Ružinov, Vietnamská 40-42 DEK SIEŤ 7/2010
378. Bratislava, Vrakuňa, Dvojkrížna 2-6 DEK SIEŤ 7/2010
379. Bratislava, Ružinov, Vietnamská 40-42 DEK SIEŤ 6/2010
380. Bratislava, Karlova Ves, Veternicová 21-27 DEK SIEŤ 5/2010
381. Bratislava, Nové Mesto, Pri starej prachárni 8 DEK RAK 5/2010
382. Bratislava, Petržalka, Vranovská 4 SO klasické žiarovky 5/2010
383. Bratislava, Podunajské Biskupice, Podunajská 18 DEK SIEŤ 5/2010
384. Bratislava, Ružinov, Exnárova 22,24 BES RFID RAK 5/2010
385. Bratislava, Ružinov, Exnárova 22,24 DDS priama voľba 5/2010
386. Bratislava, Petržalka, Bulíkova 5-7 SO klasické žiarovky 3/2010
387. Bratislava, Petržalka, Smolenická 3 SO klasické žiarovky 3/2010
388. Bratislava, Rača, Hubeného 46-50 DEK RAK 3/2010
389. Bratislava, Rača, Hubeného 46-50 DDS priama voľba 3/2010
390. Bratislava, Rača, Gelnická 20-24 SO klasické žiarovky 2-3/2010
391. Bratislava, Podunajské Biskupice, Dudvážska 25-29 SO klasické žiarovky 2/2010
392. Bratislava, Petržalka, Topoľčianska 25 DDS kódová voľba 1/2010
393. Bratislava, Petržalka, Rovniankova 2-4 SO klasické žiarovky 12/2009-1/2010
394. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 SO klasické žiarovky 12/2009
395. Bratislava, Petržalka, Furdekova 9-11 SO klasické žiarovky 10/2009
396. Bratislava, Petržalka, Topoľčianska 25 SO klasické žiarovky 10/2009
397. Partizánske, Veľká Okružná 71 DEK SIEŤ 10/2009
398. Bratislava, Podunajské Biskupice, Podzáhradná 4 DEK SIEŤ 9/2009
399. Bratislava, Rača, Hubeného 46-50 SO klasické žiarovky 9/2009
400. Bratislava, Staré Mesto, Palisády 20 Bleskozvody 9/2009
401. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 10 SO klasické žiarovky 8/2009
402. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 Pivnice 8/2009
403. Bratislava, Ružinov, Bajkalská 25 Iné 9/2008-7/2009
404. Bratislava, Petržalka, Rusovská cesta 11-15 SO klasické žiarovky 6/2009
405. Bratislava, Petržalka, Mlynarovičova 17-19 SO klasické žiarovky 3/2009
406. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 DEK SIEŤ 3/2009
407. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 SO klasické žiarovky 11/2008
408. Bratislava, Ružinov, Krížna 64 Bleskozvody 10/2008
409. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 SO klasické žiarovky 9/2008
410. Bratislava, Ružinov, Bajzova 4 SO klasické žiarovky 3/2008
411. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 SO klasické žiarovky 1/2008
412. Bratislava, Petržalka, Haanova 40-42 SO klasické žiarovky 1/2008
413. Bratislava, Dúbravka, Valachovej 3 SO klasické žiarovky 10/2007
414. Bratislava, Rača, Hubeného 58-62 Bleskozvody 8/2007

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako subdodávateľ služby:

1. Bratislava, Ružinov, Záhradnícka 75-81 DDS priama voľba 7-8/2013
2. Bratislava, Petržalka, Údernícka 9 DEK SIEŤ 7/2011