AC blesk DC s.r.o.

 

Spoločnosť je zakladateľom projektu Bezpečné paneláky a prevádzkovateľom tohoto webového portálu.

AC blesk DC s.r.o., Furdekova 6, Bratislava

Služby

V rámci projektu Bezpečné paneláky je spoločnosť dodávateľom nasledovných služieb:

Kontakt

AC blesk DC s.r.o.
Furdekova 6
851 03 Bratislava
Slovenská republika

  +421 905 115 063
  info@acbleskdc.sk

IČO: 36 288 730
DIČ: 2022159568
IČ DPH: SK2022159568

Certifikáty

Certifikát - prepäťové ochrany KIWA
Certifikát - Bezpečné bývanie RYS
Oprávnenie - elektro
Certifikát KROS 2020

Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako dodávateľ služby:

1. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 Pivnice 10/2020
2. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Bytové prívody 9/2020
3. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 Pivnice 9/2020
4. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 Bytové prívody 9/2020
5. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 NO 8/2020
6. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 Výťahové prívody 8/2020
7. Bratislava, Lamač, Studenohorská 21-23 Projekt 7/2020
8. Bratislava, Dúbravka, Batkova 5-7 Projekt 6/2020
9. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Garáže 6/2020
10. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 RSP nový spôsob 6/2020
11. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 RE nový spôsob 5/2020
12. Bratislava, Dúbravka, Koprivnická 13 LED SO 4-5/2020
13. Bratislava, Dúbravka, Koprivnická 13 NO 4-5/2020
14. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 HDV 2-4/2020
15. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 RE starý spôsob 2-4/2020
16. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 PO 2-4/2020
17. Bratislava, Dúbravka, Drobného 12,14 Projekt 1/2020
18. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 2-8 LED SO 1/2020
19. Bratislava, Dúbravka, Švantnerova 3-7 Projekt 12/2019
20. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 22 NO 10/2019
21. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 22 Pivnice 10/2019
22. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 Projekt 9/2019
23. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 Projekt 9/2019
24. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 BES MIFARE 7/2019
25. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 RE nový spôsob 6-7/2019
26. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 Garáže 6-7/2019
27. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 HDV 6-7/2019
28. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 NO 6-7/2019
29. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 Pivnice 6-7/2019
30. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 PO 6-7/2019
31. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 RSP nový spôsob 6-7/2019
32. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 LED SO 6-7/2019
33. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 DDS priama voľba 6-7/2019
34. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 BES DESFire 6-7/2019
35. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 6-18, 32-36 LED SO 5/2019
36. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 Bytové prívody 4-5/2019
37. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 RE starý spôsob 4-5/2019
38. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 HDV 4-5/2019
39. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 NO 4-5/2019
40. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 Pivnice 4-5/2019
41. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 PO 4-5/2019
42. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 RSP starý spôsob 4-5/2019
43. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 LED SO 4-5/2019
44. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 Výťahové prívody 4-5/2019
45. Bratislava, Dúbravka, Kpt. Jána Rašu 10-14 Projekt 3/2019
46. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Projekt 3/2019
47. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 Bytové prívody 12/2018-3/2019
48. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 RE starý spôsob 12/2018-3/2019
49. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 HDV 12/2018-3/2019
50. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 NO 12/2018-3/2019
51. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 Pivnice 12/2018-3/2019
52. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 PO 12/2018-3/2019
53. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 RSP starý spôsob 12/2018-3/2019
54. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 HR 12/2018-3/2019
55. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 LED SO 12/2018-3/2019
56. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 Výťahové prívody 12/2018-3/2019
57. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 Projekt 1/2019
58. Bratislava, Ružinov, Komárnická 48-50 APS 12/2018
59. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 Bytové prívody 9-11/2018
60. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 RE nový spôsob 9-11/2018
61. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 HDV 9-11/2018
62. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 NO 9-11/2018
63. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 Pivnice 9-11/2018
64. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 PO 9-11/2018
65. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 RSP nový spôsob 9-11/2018
66. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 SO klasické žiarovky 9-11/2018
67. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 DDS priama voľba 9-11/2018
68. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 Projekt 7/2018
69. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 22 Výťahové prívody 5/2018
70. Bratislava, Ružinov, Šumavská 33 BES RFID RAK 5/2018
71. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 NO 4/2018
72. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 Projekt 3/2018
73. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 RSP starý spôsob 3/2018
74. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 10-14 RE starý spôsob 12/2017-2/2018
75. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 10-14 HDV 12/2017-2/2018
76. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 10-14 PO 12/2017-2/2018
77. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 10-14 RSP starý spôsob 12/2017-2/2018
78. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 10-14 Výťahové prívody 12/2017-2/2018
79. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 10-14 NO 12/2017-2/2018
80. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 Projekt 11/2017
81. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 LED SO 11/2017
82. Bratislava, Karlova Ves, Veternicová 21-27 DDS priama voľba 8/2017
83. Bratislava, Karlova Ves, Veternicová 21-27 DEK SIEŤ 8/2017
84. Stupava, Jilemnického 16-18 PO 8/2017
85. Stupava, Jilemnického 16-18 Projekt 8/2017
86. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 Bytové prívody 6-8/2017
87. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 RE starý spôsob 6-8/2017
88. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 HDV 6-8/2017
89. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 NO 6-8/2017
90. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 Pivnice 6-8/2017
91. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 PO 6-8/2017
92. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 RSP starý spôsob 6-8/2017
93. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 Výťahové prívody 6-8/2017
94. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 10-14 Projekt 7/2017
95. Bratislava, Ružinov, Vietnamská 40-42 DEK SIEŤ 6/2017
96. Stupava, Jilemnického 16-18 DDS priama voľba 6/2017
97. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 Bytové prívody 5-6/2017
98. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 RE starý spôsob 5-6/2017
99. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 HDV 5-6/2017
100. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 NO 5-6/2017
101. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 Pivnice 5-6/2017
102. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 PO 5-6/2017
103. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 RSP starý spôsob 5-6/2017
104. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 LED SO 5-6/2017
105. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 Výťahové prívody 5-6/2017
106. Bratislava, Dúbravka, Bullova 9-17 LED SO 5/2017
107. Bratislava, Dúbravka, Bullova 9-17 SO klasické žiarovky 5/2017
108. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 RE starý spôsob 3/2017
109. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 HDV 3/2017
110. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 PO 3/2017
111. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 RSP starý spôsob 3/2017
112. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 Výťahové prívody 3/2017
113. Bratislava, Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 24-28 DDS priama voľba 3/2017
114. Bratislava, Ružinov, Mierová 62-64 SO klasické žiarovky 3/2017
115. Bratislava, Ružinov, Mierová 62-64 LED SO 3/2017
116. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 DDS kódová voľba 3/2017
117. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 LED SO 1/2017
118. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 NO 1/2017
119. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 Projekt 1/2017
120. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 Projekt 12/2016
121. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 RE nový spôsob 12/2016
122. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 Bytové prívody 12/2016
123. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 HDV 12/2016
124. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 Pivnice 12/2016
125. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 PO 12/2016
126. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 RSP nový spôsob 12/2016
127. Bratislava, Nové Mesto, Višňová 10-12 BES RFID RAK 11/2016
128. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 SO LED žiarovky 11/2016
129. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 NO 11/2016
130. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 RSP starý spôsob 11/2016
131. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 Bytové prívody 11/2016
132. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 Výťahové prívody 11/2016
133. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 DDS kódová voľba 11/2016
134. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 Projekt 10/2016
135. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 RE starý spôsob 10/2016
136. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 PO 10/2016
137. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 HDV 9/2016
138. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 SO LED žiarovky 8/2016
139. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 NO 8/2016
140. Bratislava, Petržalka, Černyševského 23 BES RFID SIEŤ 6/2016
141. Bratislava, Petržalka, Černyševského 23 DDS kódová voľba 6/2016
142. Bratislava, Petržalka, Černyševského 23 SO LED žiarovky 6/2016
143. Bratislava, Ružinov, Exnárova 22,24 BES RFID RAK 6/2016
144. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 Projekt 6/2016
145. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 Projekt 6/2016
146. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 Bytové prívody 6/2016
147. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 RE nový spôsob 6/2016
148. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 HDV 6/2016
149. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 PO 6/2016
150. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 RSP nový spôsob 6/2016
151. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 Výťahové prívody 6/2016
152. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 Bytové prívody 5/2016
153. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 RE starý spôsob 5/2016
154. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 SO LED žiarovky 5/2016
155. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 NO 5/2016
156. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 RSP starý spôsob 5/2016
157. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 Výťahové prívody 5/2016
158. Bratislava, Karlova Ves, Kuklovská 57 SO klasické žiarovky 5/2016
159. Bratislava, Karlova Ves, Kuklovská 57 SO LED žiarovky 5/2016
160. Bratislava, Lamač, Studenohorská 26-28 BES RFID RAK 5/2016
161. Bratislava, Ružinov, Bajzova 5,7 DDS priama voľba 5/2016
162. Bratislava, Ružinov, Rumančeková 40,42 DEK SIEŤ 5/2016
163. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 HDV 4/2016
164. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 PO 4/2016
165. Bratislava, Ružinov, Šumavská 33 BES RFID RAK 4/2016
166. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 HDV 3/2016
167. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 PO 3/2016
168. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 RE starý spôsob 3/2016
169. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 Bytové prívody 3/2016
170. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 RSP starý spôsob 3/2016
171. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 Výťahové prívody 3/2016
172. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 Projekt 3/2016
173. Bratislava, Karlova Ves, Donnerova 17-21 SO LED žiarovky 2/2016
174. Bratislava, Nové Mesto, Račianska 143/A DEK SIEŤ 2/2016
175. Bratislava, Ružinov, Slovinská 3-9 BES RFID RAK 1/2016
176. Bratislava, Ružinov, Slovinská 3-9 DDS priama voľba 1/2016
177. Bratislava, Dúbravka, Homolova 8 RSP starý spôsob 12/2015
178. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 Projekt 12/2015
179. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 39-45 RE starý spôsob 12/2015
180. Bratislava, Podunajské Biskupice, Ipeľská 15 BES MIFARE 12/2015
181. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 Projekt 10/2015
182. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 Projekt 9/2015
183. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 SO LED žiarovky 9/2015
184. Bratislava, Karlova Ves, Novackého 1-3 SO LED žiarovky 8/2015
185. Bratislava, Karlova Ves, Novackého 1-3 NO 8/2015
186. Bratislava, Ružinov, Komárnická 48-50 DEK RAK 7/2015
187. Stupava, Okružná 7-11 BES RFID SIEŤ 7/2015
188. Bratislava, Nové Mesto, Chemická 11-15 DDS priama voľba 6/2015
189. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 Bytové prívody 5/2015
190. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 RSP starý spôsob 5/2015
191. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 Výťahové prívody 5/2015
192. Bratislava, Karlova Ves, Majerníkova 42-52 BES RFID SIEŤ 5/2015
193. Bratislava, Karlova Ves, Majerníkova 42-52 DDS priama voľba 5/2015
194. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 HDV 4/2015
195. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 SO LED žiarovky 4/2015
196. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 PO 4/2015
197. Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 66-70 PO 4/2015
198. Bratislava, Karlova Ves, Jána Stanislava 29-37 SO klasické žiarovky 3/2015
199. Bratislava, Karlova Ves, Jána Stanislava 29-37 SO LED žiarovky 3/2015
200. Bratislava, Nové Mesto, Na Revíne 9 DDS priama voľba 3/2015
201. Most pri Bratislave, Budovateľská 209 BES RFID RAK 3/2015
202. Stupava, Jilemnického 16-18 SO klasické žiarovky 3/2015
203. Stupava, Jilemnického 16-18 SO LED žiarovky 3/2015
204. Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 66-70 Projekt 3/2015
205. Bratislava, Dúbravka, Homolova 8 PO 2/2015
206. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 39-45 PO 2/2015
207. Bratislava, Lamač, Studenohorská 21-23 DEK RAK 2/2015
208. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 39-45 SO LED žiarovky 1/2015
209. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 39-45 HDV 1/2015
210. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 39-45 Pivnice 1/2015
211. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 39-45 RSP starý spôsob 1/2015
212. Stupava, Jilemnického 16-18 BES RFID RAK 12/2014
213. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 Projekt 11/2014
214. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 PO 11/2014
215. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 Projekt 10/2014
216. Bratislava, Podunajské Biskupice, Bodrocká 6-8 SO LED žiarovky 10/2014
217. Bratislava, Podunajské Biskupice, Bodrocká 6-8 PO 10/2014
218. Bratislava, Podunajské Biskupice, Bodrocká 6-8 RE starý spôsob 10/2014
219. Bratislava, Podunajské Biskupice, Bodrocká 6-8 HDV 10/2014
220. Bratislava, Podunajské Biskupice, Bodrocká 6-8 RSP starý spôsob 10/2014
221. Bratislava, Podunajské Biskupice, Bodrocká 6-8 Výťahové prívody 10/2014
222. Bratislava, Nové Mesto, Račianska 143/A DEK SIEŤ 9/2014
223. Bratislava, Karlova Ves, Jána Stanislava 29-37 DEK RAK 8/2014
224. Bratislava, Ružinov, Seberíniho 2,4 DEK SIEŤ 8/2014
225. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 39-45 Projekt 7/2014
226. Senec, Gagarinova 6-8 SO LED žiarovky 7/2014
227. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 Pivnice 6/2014
228. Bratislava, Ružinov, Dohnányho 10 DDS priama voľba 6/2014
229. Bratislava, Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 30-38 DEK SIEŤ 5/2014
230. Bratislava, Staré Mesto, Mickiewiczova 13 DEK RAK 5/2014
231. Bratislava, Dúbravka, Homolova 8 SO LED žiarovky 4/2014
232. Bratislava, Dúbravka, Homolova 8 NO 4/2014
233. Bratislava, Podunajské Biskupice, Bodrocká 6-8 Projekt 4/2014
234. Bratislava, Karlova Ves, Hlaváčiková 25-33 DEK RAK 3/2014
235. Bratislava, Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 30-38 DDS priama voľba 3/2014
236. Bratislava, Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 30-38 SO klasické žiarovky 3/2014
237. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 Projekt 3/2014
238. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 HDV 3/2014
239. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 RE starý spôsob 3/2014
240. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 RSP starý spôsob 3/2014
241. Bratislava, Staré Mesto, Dunajská 2 DDS kódová voľba 3/2014
242. Bratislava, Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 30-38 DEK SIEŤ 2/2014
243. Bratislava, Ružinov, Trenčianska 27 SO klasické žiarovky 2/2014
244. Bratislava, Ružinov, Trenčianska 31 SO klasické žiarovky 2/2014
245. Bratislava, Staré Mesto, Mickiewiczova 13 DEK RAK 2/2014
246. Bratislava, Podunajské Biskupice, Hronská 26-30 SO klasické žiarovky 1/2014
247. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 26-32 DDS priama voľba 11/2013
248. Bratislava, Ružinov, Trenčianska 27 DDS priama voľba 11/2013
249. Bratislava, Ružinov, Trenčianska 27 DEK SIEŤ 11/2013
250. Bratislava, Dúbravka, Agátová 5B SO klasické žiarovky 10/2013
251. Bratislava, Lamač, Heyrovského 11 DEK RAK 10/2013
252. Bratislava, Lamač, Heyrovského 11 DDV 10/2013
253. Bratislava, Lamač, Heyrovského 11 DDS kódová voľba 10/2013
254. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 Garáže 10/2013
255. Bratislava, Petržalka, Lietavská 7 DDS kódová voľba 10/2013
256. Bratislava, Podunajské Biskupice, Bodrocká 6-8 DEK SIEŤ 10/2013
257. Bratislava, Podunajské Biskupice, Bodrocká 6-8 SO klasické žiarovky 10/2013
258. Bratislava, Staré Mesto, Mickiewiczova 13 DEK RAK 10/2013
259. Bratislava, Staré Mesto, Mickiewiczova 13 DDS priama voľba 10/2013
260. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 2-10 Garáže 9/2013
261. Bratislava, Staré Mesto, Heydukova 15 DEK RAK 8/2013
262. Bratislava, Staré Mesto, Heydukova 15 DDS priama voľba 8/2013
263. Bratislava, Petržalka, Holíčska 16 DEK SIEŤ 7/2013
264. Bratislava, Petržalka, Holíčska 16 DDS kódová voľba 7/2013
265. Bratislava, Vrakuňa, Slatinská 28 SO klasické žiarovky 7/2013
266. Bratislava, Dúbravka, Pekníkova 5-11 SO klasické žiarovky 6/2013
267. Bratislava, Podunajské Biskupice, Hornádska 4-8 DEK SIEŤ 5/2013
268. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 2-10 SO klasické žiarovky 4/2013
269. Bratislava, Karlova Ves, Jána Stanislava 29-37 EKO RAK 4/2013
270. Bratislava, Devínska Nová Ves, Istrijská 12-18 DDS priama voľba 3/2013
271. Bratislava, Staré Mesto, Pražská 35-39 DDS priama voľba 2/2013
272. Bratislava, Ružinov, Rezedová 25-29 DEK SIEŤ 12/2012
273. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 2-10 DEK RAK 11/2012
274. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 2-10 DDS priama voľba 11/2012
275. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 SO klasické žiarovky 11/2012
276. Bratislava, Nové Mesto, Šancová 61-63 SO klasické žiarovky 11/2012
277. Bratislava, Petržalka, Farského 4-8 SO klasické žiarovky 10/2012
278. Bratislava, Petržalka, Topoľčianska 25 DEK SIEŤ 10/2012
279. Bratislava, Staré Mesto, Wilsonova 3 DEK SIEŤ 9/2012
280. Bratislava, Petržalka, Haanova 14-14A DEK SIEŤ 8/2012
281. Bratislava, Ružinov, Bajzova 5,7 DEK SIEŤ 7/2012
282. Bratislava, Petržalka, Gessayova 11-13 SO klasické žiarovky 6/2012
283. Stupava, Okružná 19-23 DEK SIEŤ 4/2012
284. Bratislava, Petržalka, Budatínska 20 DEK SIEŤ 1/2012
285. Bratislava, Petržalka, Budatínska 20 DEK SIEŤ 1/2012
286. Bratislava, Karlova Ves, Hany Meličkovej 14-18 DEK RAK 12/2011
287. Bratislava, Karlova Ves, Hany Meličkovej 14-18 DDS kódová voľba 12/2011
288. Bratislava, Karlova Ves, Jána Stanislava 29-37 DEK SIEŤ 12/2011
289. Bratislava, Karlova Ves, Jána Stanislava 29-37 DDS priama voľba 12/2011
290. Bratislava, Nové Mesto, Guothova 2B,2C DEK RAK 12/2011
291. Bratislava, Nové Mesto, Guothova 2B,2C DDS priama voľba 12/2011
292. Bratislava, Ružinov, Nerudova 7 DEK SIEŤ 12/2011
293. Bratislava, Vrakuňa, Slatinská 14-16 SO klasické žiarovky 11/2011
294. Bratislava, Vrakuňa, Slatinská 6-8 DEK RAK 11/2011
295. Bratislava, Vrakuňa, Slatinská 6-8 DDS priama voľba 11/2011
296. Hamuliakovo, Družstevná 2-6 DEK SIEŤ 11/2011
297. Bratislava, Dúbravka, Beňovského 10-16 DEK SIEŤ 10-11/2011
298. Bratislava, Dúbravka, Beňovského 10-16 DDS priama voľba 10-11/2011
299. Bratislava, Podunajské Biskupice, Podzáhradná 4 DEK SIEŤ 10/2011
300. Bratislava, Ružinov, Sklenárova 10 DEK RAK 10/2011
301. Bratislava, Ružinov, Sklenárova 10 DDS priama voľba 10/2011
302. Bratislava, Podunajské Biskupice, Hronská 26-30 SO klasické žiarovky 9/2011
303. Bratislava, Nové Mesto, Budyšínska 12-18 SO klasické žiarovky 8/2011
304. Bratislava, Ružinov, Pri strelnici 1-3 DEK SIEŤ 8/2011
305. Bratislava, Ružinov, Prievozská 23-27 DEK RAK 8/2011
306. Bratislava, Dúbravka, Sekurisova 2-6 DEK SIEŤ 7/2011
307. Bratislava, Dúbravka, Sekurisova 2-6 DDS priama voľba 7/2011
308. Bratislava, Petržalka, Ševčenkova 8 DEK SIEŤ 7/2011
309. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 22 SO klasické žiarovky 5/2011
310. Bratislava, Ružinov, Rumančeková 40,42 DEK SIEŤ 5/2011
311. Bratislava, Petržalka, Šintavská 6-10 SO klasické žiarovky 3/2011
312. Bratislava, Devínska Nová Ves, Ivana Bukovčana 5-7 SO klasické žiarovky 2/2011
313. Bratislava, Karlova Ves, Jána Stanislava 29-37 DEK SIEŤ 2/2011
314. Bratislava, Karlova Ves, Jána Stanislava 29-37 DDS priama voľba 2/2011
315. Bratislava, Nové Mesto, Pri starej prachárni 16 DEK RAK 2/2011
316. Bratislava, Rača, Horná 1 DEK SIEŤ 2/2011
317. Bratislava, Rača, Horná 1 DDS kódová voľba 2/2011
318. Bratislava, Podunajské Biskupice, Estónska 26 SO klasické žiarovky 1/2011
319. Bratislava, Ružinov, Komárnická 48-50 DEK RAK 1/2011
320. Bratislava, Karlova Ves, Majerníkova 3-9 DEK SIEŤ 12/2010-1/2011
321. Bratislava, Karlova Ves, Majerníkova 3-9 DDS priama voľba 12/2010-1/2011
322. Bratislava, Karlova Ves, Jurigovo námestie 11-15 SO klasické žiarovky 12/2010
323. Bratislava, Lamač, Studenohorská 61-63 DEK RAK 12/2010
324. Bratislava, Lamač, Studenohorská 61-63 DDS priama voľba 12/2010
325. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 DEK RAK 12/2010
326. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 DDS priama voľba 12/2010
327. Bratislava, Ružinov, Sv. Vincenta 2 DEK SIEŤ 12/2010
328. Bratislava, Staré Mesto, Hollého 1-3 SO klasické žiarovky 12/2010
329. Bratislava, Ružinov, Kulíškova 29-39 DEK SIEŤ 11/2010
330. Bratislava, Dúbravka, Homolova 12 DEK SIEŤ 10/2010
331. Bratislava, Petržalka, Iľjušinova 12 DEK SIEŤ 10/2010
332. Bratislava, Ružinov, Smolnícka 3 DEK SIEŤ 10/2010
333. Bratislava, Nové Mesto, Na Revíne 9 DEK RAK 9/2010
334. Bratislava, Petržalka, Budatínska 20 DEK SIEŤ 9/2010
335. Bratislava, Podunajské Biskupice, Ipeľská 15 DEK SIEŤ 9/2010
336. Bratislava, Ružinov, Komárnická 48-50 DEK RAK 9/2010
337. Bratislava, Dúbravka, Ožvoldíkova 10 DEK SIEŤ 8/2010
338. Bratislava, Dúbravka, Ožvoldíkova 10 DDS priama voľba 8/2010
339. Bratislava, Karlova Ves, Majerníkova 2-6 DEK SIEŤ 8/2010
340. Bratislava, Petržalka, Jasovská 2-4 SO klasické žiarovky 8/2010
341. Dolné Vestenice, Gumárenská 5-9 DEK RAK 8/2010
342. Bratislava, Ružinov, Vietnamská 40-42 DEK SIEŤ 7/2010
343. Bratislava, Vrakuňa, Dvojkrížna 2-6 DEK SIEŤ 7/2010
344. Bratislava, Ružinov, Vietnamská 40-42 DEK SIEŤ 6/2010
345. Bratislava, Karlova Ves, Veternicová 21-27 DEK SIEŤ 5/2010
346. Bratislava, Nové Mesto, Pri starej prachárni 8 DEK RAK 5/2010
347. Bratislava, Petržalka, Vranovská 4 SO klasické žiarovky 5/2010
348. Bratislava, Podunajské Biskupice, Podunajská 18 DEK SIEŤ 5/2010
349. Bratislava, Ružinov, Exnárova 22,24 BES RFID RAK 5/2010
350. Bratislava, Ružinov, Exnárova 22,24 DDS priama voľba 5/2010
351. Bratislava, Petržalka, Bulíkova 5-7 SO klasické žiarovky 3/2010
352. Bratislava, Petržalka, Smolenická 3 SO klasické žiarovky 3/2010
353. Bratislava, Rača, Hubeného 46-50 DEK RAK 3/2010
354. Bratislava, Rača, Hubeného 46-50 DDS priama voľba 3/2010
355. Bratislava, Rača, Gelnická 20-24 SO klasické žiarovky 2-3/2010
356. Bratislava, Podunajské Biskupice, Dudvážska 25-29 SO klasické žiarovky 2/2010
357. Bratislava, Petržalka, Topoľčianska 25 DDS kódová voľba 1/2010
358. Bratislava, Petržalka, Rovniankova 2-4 SO klasické žiarovky 12/2009-1/2010
359. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 SO klasické žiarovky 12/2009
360. Bratislava, Petržalka, Furdekova 9-11 SO klasické žiarovky 10/2009
361. Bratislava, Petržalka, Topoľčianska 25 SO klasické žiarovky 10/2009
362. Partizánske, Veľká Okružná 71 DEK SIEŤ 10/2009
363. Bratislava, Podunajské Biskupice, Podzáhradná 4 DEK SIEŤ 9/2009
364. Bratislava, Rača, Hubeného 46-50 SO klasické žiarovky 9/2009
365. Bratislava, Staré Mesto, Palisády 20 Bleskozvody 9/2009
366. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 10 SO klasické žiarovky 8/2009
367. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 Pivnice 8/2009
368. Bratislava, Ružinov, Bajkalská 25 Iné 9/2008-7/2009
369. Bratislava, Petržalka, Rusovská cesta 11-15 SO klasické žiarovky 6/2009
370. Bratislava, Petržalka, Mlynarovičova 17-19 SO klasické žiarovky 3/2009
371. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 DEK SIEŤ 3/2009
372. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 SO klasické žiarovky 11/2008
373. Bratislava, Ružinov, Krížna 64 Bleskozvody 10/2008
374. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 SO klasické žiarovky 9/2008
375. Bratislava, Ružinov, Bajzova 4 SO klasické žiarovky 3/2008
376. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 SO klasické žiarovky 1/2008
377. Bratislava, Petržalka, Haanova 40-42 SO klasické žiarovky 1/2008
378. Bratislava, Dúbravka, Valachovej 3 SO klasické žiarovky 10/2007
379. Bratislava, Rača, Hubeného 58-62 Bleskozvody 8/2007

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako subdodávateľ služby:

1. Bratislava, Ružinov, Záhradnícka 75-81 DDS priama voľba 7-8/2013
2. Bratislava, Petržalka, Údernícka 9 DEK SIEŤ 7/2011