EPM Elektrobečov s. r. o.

 

EPM Elektrobečov s. r. o.
Pod Urpínom 4
974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 419 01 38
Mob.: +421 903 497 992
Web: www.epmeb.sk
E-mail: epmeb@epmeb.sk

IČO: 36 640 832
IČ DPH: SK 2022052450
Bankové spojenie: 3087537356/0200
Spoločnosť EPM Elektrobečov s. r. o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel SRO, vložka č. 10756/S


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako dodávateľ materiálu:

1. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 2-10 RE starý spôsob 4/2023
2. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 2-10 PO 4/2023
3. Bratislava, Nové Mesto, Budyšínska 12-18 RE starý spôsob 1-3/2023
4. Bratislava, Nové Mesto, Budyšínska 12-18 PO 1-3/2023
5. Bratislava, Lamač, Studenohorská 17,19 PO 10/2022
6. Bratislava, Lamač, Studenohorská 17,19 RE starý spôsob 9/2022
7. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 38,40 PO 8/2022
8. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 38,40 RE starý spôsob 7/2022
9. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 39-49 RE starý spôsob 4/2022
10. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 39-49 PO 4/2022
11. Bratislava, Lamač, Studenohorská 21,23 RE starý spôsob 2/2022
12. Bratislava, Lamač, Studenohorská 21,23 PO 2/2022
13. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 RE starý spôsob 12/2021
14. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 PO 12/2021
15. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 2,4 RE starý spôsob 11/2021
16. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 2,4 PO 11/2021
17. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 PO 10/2021
18. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 RE starý spôsob 4/2021
19. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 PO 4/2021
20. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 PO 3/2021
21. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 PO 3/2021
22. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 RE starý spôsob 2/2021
23. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 PO 1/2021
24. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 RE starý spôsob 11/2020
25. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 RE starý spôsob 2-4/2020
26. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 PO 2-4/2020
27. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 PO 6-7/2019
28. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 RE starý spôsob 4-5/2019
29. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 PO 4-5/2019
30. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 RE starý spôsob 12/2018-3/2019
31. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 PO 12/2018-3/2019
32. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 PO 9-11/2018
33. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 10-14 RE starý spôsob 12/2017-2/2018
34. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 10-14 PO 12/2017-2/2018
35. Stupava, Jilemnického 16-18 PO 8/2017
36. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 RE starý spôsob 6-8/2017
37. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 PO 6-8/2017
38. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 RE starý spôsob 5-6/2017
39. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 PO 5-6/2017
40. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 RE starý spôsob 3/2017
41. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 PO 3/2017
42. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 PO 12/2016
43. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 RE starý spôsob 10/2016
44. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 PO 10/2016
45. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 PO 6/2016
46. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 RE starý spôsob 5/2016
47. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 PO 4/2016
48. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 PO 3/2016
49. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 RE starý spôsob 3/2016
50. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 39-45 RE starý spôsob 12/2015
51. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 PO 4/2015
52. Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 66-70 PO 4/2015
53. Bratislava, Dúbravka, Homolova 8 PO 2/2015
54. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 39-45 PO 2/2015
55. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 PO 11/2014
56. Bratislava, Podunajské Biskupice, Bodrocká 6-8 PO 10/2014
57. Bratislava, Podunajské Biskupice, Bodrocká 6-8 RE starý spôsob 10/2014
58. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 RE starý spôsob 3/2014