Aureka s.r.o.

 

Aureka s.r.o.
Homolova 4
841 02 Bratislava

IČO: 31394078
DIČ: 2020347318

web: www.aureka.sk


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako správca:

1. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 Projekt 7/2018
2. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 LED SO 1/2017
3. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 NO 1/2017
4. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 RE nový spôsob 12/2016
5. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 Bytové prívody 12/2016
6. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 HDV 12/2016
7. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 Pivnice 12/2016
8. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 PO 12/2016
9. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 RSP nový spôsob 12/2016
10. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 SO LED žiarovky 8/2016
11. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 NO 8/2016
12. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 Projekt 6/2016
13. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 Projekt 6/2016
14. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 Bytové prívody 6/2016
15. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 RE nový spôsob 6/2016
16. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 HDV 6/2016
17. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 PO 6/2016
18. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 RSP nový spôsob 6/2016
19. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 Výťahové prívody 6/2016
20. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 Pivnice 8/2009
21. Bratislava, Dúbravka, Valachovej 3 SO klasické žiarovky 10/2007