Aureka s.r.o.

 

Aureka s.r.o.
Homolova 4
841 02 Bratislava

IČO: 31394078
DIČ: 2020347318

web: www.aureka.sk


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako správca:

1. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 NO 5/2021
2. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 Bytové prívody 5/2021
3. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 HDV 4/2021
4. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 RE starý spôsob 4/2021
5. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 RSP nový spôsob 4/2021
6. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 PO 4/2021
7. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 LED SO 3/2021
8. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 Pivnice 3/2021
9. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 Projekt 7/2018
10. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 LED SO 1/2017
11. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 NO 1/2017
12. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 RE nový spôsob 12/2016
13. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 Bytové prívody 12/2016
14. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 HDV 12/2016
15. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 Pivnice 12/2016
16. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 PO 12/2016
17. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 RSP nový spôsob 12/2016
18. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 SO LED žiarovky 8/2016
19. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 NO 8/2016
20. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 Projekt 6/2016
21. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 Projekt 6/2016
22. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 Bytové prívody 6/2016
23. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 RE nový spôsob 6/2016
24. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 HDV 6/2016
25. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 PO 6/2016
26. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 RSP nový spôsob 6/2016
27. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 Výťahové prívody 6/2016
28. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 Pivnice 8/2009
29. Bratislava, Dúbravka, Valachovej 3 SO klasické žiarovky 10/2007