HAGARD: HAL, spol. s r.o.

 

HAGARD: HAL, spol. s r.o.
 

Spoločnosť HAGARD: HAL je jedným z najväčších slovenských predajcov elektroinštalačného materiálu a svietidiel.


Kontakt

HAGARD: HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra

Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 40888/N
IČO: 50111990
DIČ: 2120201182
IČ DPH: SK2120201182

Telefón: +421 945 430 420
Web: www.hagard.sk


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako dodávateľ materiálu:

1. Bratislava, Lamač, Studenohorská 17,19 Bytové prívody 10/2022
2. Bratislava, Lamač, Studenohorská 17,19 LED SO 10/2022
3. Bratislava, Lamač, Studenohorská 17,19 RSP starý spôsob 10/2022
4. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 38,40 Prenajaté priestory 9/2022
5. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 38,40 Výťahové prívody 9/2022
6. Bratislava, Lamač, Studenohorská 17,19 HDV 9/2022
7. Bratislava, Lamač, Studenohorská 17,19 RE starý spôsob 9/2022
8. Bratislava, Lamač, Studenohorská 17,19 Pivnice 9/2022
9. Bratislava, Lamač, Studenohorská 17,19 Výťahové prívody 9/2022
10. Bratislava, Rača, Karpatské námestie 11,12,13 LED SO 9/2022
11. Bratislava, Rača, Karpatské námestie 11,12,13 Pivnice 9/2022
12. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 38,40 Pivnice 8/2022
13. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 38,40 RSP nový spôsob 8/2022
14. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 38,40 HDV 7/2022
15. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 38,40 RE starý spôsob 7/2022
16. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 38,40 LED SO 7/2022
17. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 39-49 Výťahové prívody 6/2022
18. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 39-49 Pivnice 6/2022
19. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 39-49 RSP nový spôsob 5/2022
20. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 39-49 Garáže 5/2022
21. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 39-49 HDV 4/2022
22. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 39-49 RE starý spôsob 4/2022
23. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 39-49 Bytové prívody 4/2022
24. Bratislava, Devínska Nová Ves, Hradištná 7-11 RSP nový spôsob 3/2022
25. Bratislava, Devínska Nová Ves, Hradištná 7-11 Pivnice 3/2022
26. Bratislava, Lamač, Studenohorská 21,23 RE starý spôsob 2/2022
27. Bratislava, Lamač, Studenohorská 21,23 Pivnice 2/2022
28. Bratislava, Lamač, Studenohorská 21,23 Výťahové prívody 2/2022
29. Bratislava, Lamač, Studenohorská 21,23 Bytové prívody 2/2022
30. Bratislava, Lamač, Studenohorská 21,23 LED SO 2/2022
31. Bratislava, Lamač, Studenohorská 21,23 RSP nový spôsob 2/2022
32. Bratislava, Lamač, Studenohorská 21,23 HDV 1/2022
33. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 RE starý spôsob 12/2021
34. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 Pivnice 12/2021
35. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 Výťahové prívody 12/2021
36. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 2,4 HDV 11/2021
37. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 2,4 RE starý spôsob 11/2021
38. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 2,4 RSP nový spôsob 11/2021
39. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 2,4 Garáže 11/2021
40. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 2,4 Pivnice 11/2021
41. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 Pivnice 11/2021
42. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 HDV 11/2021
43. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 HDV 10/2021
44. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 RSP nový spôsob 10/2021
45. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 Garáže 10/2021
46. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 RE nový spôsob 9/2021
47. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 Bytové prívody 8/2021
48. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 26-32 LED SO 7/2021
49. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 Bytové prívody 6/2021
50. Bratislava, Dúbravka, Koprivnická 13 LED SO 5/2021
51. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 Bytové prívody 5/2021
52. Bratislava, Lamač, Heyrovského 11 LED SO 5/2021
53. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 HDV 4/2021
54. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 RE starý spôsob 4/2021
55. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 RSP nový spôsob 4/2021
56. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 Pivnice 3/2021
57. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 Pivnice 2/2021
58. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 Pivnice 2/2021
59. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 RSP nový spôsob 2/2021
60. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 HDV 2/2021
61. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 RE starý spôsob 2/2021
62. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 RSP nový spôsob 1/2021
63. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 HDV 11/2020
64. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 RE starý spôsob 11/2020
65. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 Pivnice 10/2020
66. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Bytové prívody 9/2020
67. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 Pivnice 9/2020
68. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 Bytové prívody 9/2020
69. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 Výťahové prívody 8/2020
70. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Garáže 6/2020
71. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 RSP nový spôsob 6/2020
72. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 RE nový spôsob 5/2020
73. Bratislava, Dúbravka, Koprivnická 13 LED SO 4-5/2020
74. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 HDV 2-4/2020
75. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 RE starý spôsob 2-4/2020
76. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 22 Pivnice 10/2019
77. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 RE nový spôsob 6-7/2019
78. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 Garáže 6-7/2019
79. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 HDV 6-7/2019
80. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 Pivnice 6-7/2019
81. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 RSP nový spôsob 6-7/2019
82. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 Bytové prívody 4-5/2019
83. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 RE starý spôsob 4-5/2019
84. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 HDV 4-5/2019
85. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 Pivnice 4-5/2019
86. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 RSP starý spôsob 4-5/2019
87. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 Výťahové prívody 4-5/2019
88. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 Bytové prívody 12/2018-3/2019
89. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 RE starý spôsob 12/2018-3/2019
90. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 HDV 12/2018-3/2019
91. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 Pivnice 12/2018-3/2019
92. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 RSP starý spôsob 12/2018-3/2019
93. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 HR 12/2018-3/2019
94. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 Výťahové prívody 12/2018-3/2019
95. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 Bytové prívody 9-11/2018
96. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 RE nový spôsob 9-11/2018
97. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 HDV 9-11/2018
98. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 Pivnice 9-11/2018
99. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 RSP nový spôsob 9-11/2018