HDV

Služba realizovaná v bytovom dome Považanova 2, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Považanova 2
Bratislava

Nasledujúca služba

NO
12/2018-3/2019


Popis

V mesiacoch december 2018 až marec 2019 sme v bytovom dome na Považanovej 2 v Bratislave vykonali kompletnú elektrorekonštrukciu.

Bytový dom má 120 bytov, takže v každej z dvoch JOPiek boli 2 hlavné domové vedenia. Tým pádom boli byty v bytovom dome rozdelené na 4 časti po 30 bytov.

V každej JOPke sme preto zhotovili 2 nové HDV jednožilovými medenými káblami s dvojitou izoláciou priemeru 70 mm2. Jedno HDV napájalo byty od 12. po 7.poschodie a druhé HDV od 6. po 1. poschodie.

Všetky HDV sú istené v hlavnom rozvádzači HR v kočikárni, ktorý sme tiež dodali a vymenili.

Viac informácií o službe: Hlavné domové vedenie


Obdobie

12/2018-3/2019


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Horné podlažie pri inštalácii nového HDV

1. Horné podlažie pri inštalácii nového HDV

Bubon s jednožilovým káblom

2. Bubon s jednožilovým káblom

Čas na desiatu

3. Čas na desiatu

Bubon s káblom 1x70

4. Bubon s káblom 1x70

N2XH 1x70mm<sup>2</sup>

5. N2XH 1x70mm2

Nové HDV prechádzajúce cez stupačkovú svorkovnicu s krytom na prízemí

6. Nové HDV prechádzajúce cez stupačkovú svorkovnicu s krytom na prízemí

Osadený hlavný rozvádzač HR so všetkými odchádzajúcimi káblami

7. Osadený hlavný rozvádzač HR so všetkými odchádzajúcimi káblami

Odchody zapojené, pripájaný prívod z prípojkovej skrine

8. Odchody zapojené, pripájaný prívod z prípojkovej skrine

Počas zapájania HR

9. Počas zapájania HR

Zapojené odchody z HR

10. Zapojené odchody z HR

Odkrytovaný HR po zapojení

11. Odkrytovaný HR po zapojení

Všetky zapojené odchody z HR

12. Všetky zapojené odchody z HR

Prípojková skriňa HDS s novozapojeným odchodom do HR

13. Prípojková skriňa HDS s novozapojeným odchodom do HR

HDV v spodnej časti JOP na bežnom podlaží

14. HDV v spodnej časti JOP na bežnom podlaží

Meranie impedancie HDV pri revízii

15. Meranie impedancie HDV pri revízii

V suteréne boli všetky 4 vetvy HDV vedené v kovovom žľabe

16. V suteréne boli všetky 4 vetvy HDV vedené v kovovom žľabe

2 vetvy HDV viedli zo žľabu nahor do pravej JOP

17. 2 vetvy HDV viedli zo žľabu nahor do pravej JOP

Kovovým žľabom viedol aj prívod pre výťahy z HR

18. Kovovým žľabom viedol aj prívod pre výťahy z HR

Prípojková skriňa bytového domu

19. Prípojková skriňa bytového domu

Prípojková skriňa za mrežou

20. Prípojková skriňa za mrežou


Mapa