Bytové prívody

Služba realizovaná v bytovom dome Považanova 2, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Projekt
12/2015

Návrat na bytový dom

Považanova 2
Bratislava

Nasledujúca služba

RE starý spôsob
12/2018-3/2019


Popis

V mesiacoch december 2018 až marec 2019 sme v bytovom dome na Považanovej 2 v Bratislave vykonali kompletnú elektrorekonštrukciu.

Nové silové prívody do bytových rozvodníc od elektromerových svoriek sme zhotovili bezhalogénovými káblami N2XH 5x6, ktoré sme uložili do bezhalogénových žľabov 90x55, resp 40x40.

Spolu so silovým prívodom sme dotiahli do bytových rozvodníc aj vodič hlavného pospojovania.

Viac informácií o službe: Bytové prívody


Obdobie

12/2018-3/2019


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Pripravená diera do JOP pre bytové prívody

1. Pripravená diera do JOP pre bytové prívody

Prívody k bytom v bezhalogénových lištách

2. Prívody k bytom v bezhalogénových lištách

Spolu s bezhalogénovým 5-žilovým káblom bol do bytovej rozvodnice dotiahnutý aj vodič hlavného pospokovania

3. Spolu s bezhalogénovým 5-žilovým káblom bol do bytovej rozvodnice dotiahnutý aj vodič hlavného pospokovania

Bytové prívody v bezhalogénových lištách

4. Bytové prívody v bezhalogénových lištách

Bytový prívod a pospojovanie

5. Bytový prívod a pospojovanie

V lištách bola vedená aj kabeláž pre osvetlenie

6. V lištách bola vedená aj kabeláž pre osvetlenie

Bezhalogénové prevedenie rozvodov zlepšuje požiarnu bezpečnosť domu

7. Bezhalogénové prevedenie rozvodov zlepšuje požiarnu bezpečnosť domu

Zaústenie do JOP

8. Zaústenie do JOP

Z ekvipotenciálnej prípojnice sú do bytových rozvodníc dovedené vodiče hlavného pospojovania

9. Z ekvipotenciálnej prípojnice sú do bytových rozvodníc dovedené vodiče hlavného pospojovania


Mapa