Považanova 2, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Projekt 12/2015  
2. Bytové prívody 12/2018-3/2019  
3. Elektromerové rozvádzače - starý spôsob 12/2018-3/2019  
4. Hlavné domové vedenie 12/2018-3/2019  
5. Núdzové osvetlenie 12/2018-3/2019  
6. Elektro-rekonštrukcia - Pivničné priestory 12/2018-3/2019  
7. Prepäťové ochrany + pospojovanie 12/2018-3/2019  
8. Rozvádzače spoločných priestorov - starý spôsob 12/2018-3/2019  
9. Hlavný rozvádzač 12/2018-3/2019  
10. LED Senzorové osvetlenie 12/2018-3/2019  
11. Výťahové prívody 12/2018-3/2019  

Popis

Na prelome rokov 2018 a 2019 sme začali realizovať elektrorekonštrukciu bytového domu na Považanovej 2 v Bratislave.

Rekonštrukcia pozostávala z nasledovných časti: Výmena HR, Výmena HDV, vykáblovanie RE, prepäťové ochrany, prívody do bytov, senzorové a núdzové osvetlenie, suterénne priestory, prezbrojenie RS.

Ďalšie informácie a fotogalériu pripravujeme.


Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom Považanova 2, Bratislava

1. Bytový dom Považanova 2, Bratislava

Bytový dom Považanova 2, Bratislava

2. Bytový dom Považanova 2, Bratislava

Bytový dom Považanova 2, Bratislava

3. Bytový dom Považanova 2, Bratislava

Bytový dom Považanova 2, Bratislava

4. Bytový dom Považanova 2, Bratislava

Bytový dom Považanova 2, Bratislava

5. Bytový dom Považanova 2, Bratislava

Bytový dom Považanova 2, Bratislava

6. Bytový dom Považanova 2, Bratislava

Bytový dom Považanova 2, Bratislava

7. Bytový dom Považanova 2, Bratislava

Bytový dom Považanova 2, Bratislava

8. Bytový dom Považanova 2, Bratislava

Bytový dom Považanova 2, Bratislava

9. Bytový dom Považanova 2, Bratislava

Bytový dom Považanova 2, Bratislava

10. Bytový dom Považanova 2, Bratislava

Prepäťové ochrany

Výroba montážnych celkov s prepäťovými ochranami

1. Výroba montážnych celkov s prepäťovými ochranami

Prepäťovky už čakajú na svoj veľký deň :-)

2. Prepäťovky už čakajú na svoj veľký deň :-)

120 bytový dom už čaká

3. 120 bytový dom už čaká

Príprava hotová

4. Príprava hotová

Namontované stredné prepäťovky - do bytov ešte odchádzajú pôvodné bytové prívody

5. Namontované stredné prepäťovky - do bytov ešte odchádzajú pôvodné bytové prívody

Hlavná prepäťová ochrana (trieda 1) v rozvádzači HR so signalizáciou poruchového stavu

6. Hlavná prepäťová ochrana (trieda 1) v rozvádzači HR so signalizáciou poruchového stavu

Po zakrytovaní prepäťoviek

7. Po zakrytovaní prepäťoviek

Prepäťové ochrany po zapojení nových bytových prívodov

8. Prepäťové ochrany po zapojení nových bytových prívodov

Prepäťovky v JOP na prízemí

9. Prepäťovky v JOP na prízemí

Pivnice

Pivnice vľavo

1. Pivnice vľavo

Pivnice vpravo

2. Pivnice vpravo

Pivnice vpravo

3. Pivnice vpravo

Hlavné domové vedenie

Horné podlažie pri inštalácii nového HDV

1. Horné podlažie pri inštalácii nového HDV

Bubon s jednožilovým káblom

2. Bubon s jednožilovým káblom

Čas na desiatu

3. Čas na desiatu

Bubon s káblom 1x70

4. Bubon s káblom 1x70

N2XH 1x70mm<sup>2</sup>

5. N2XH 1x70mm2

Nové HDV prechádzajúce cez stupačkovú svorkovnicu s krytom na prízemí

6. Nové HDV prechádzajúce cez stupačkovú svorkovnicu s krytom na prízemí

Osadený hlavný rozvádzač HR so všetkými odchádzajúcimi káblami

7. Osadený hlavný rozvádzač HR so všetkými odchádzajúcimi káblami

Odchody zapojené, pripájaný prívod z prípojkovej skrine

8. Odchody zapojené, pripájaný prívod z prípojkovej skrine

Počas zapájania HR

9. Počas zapájania HR

Zapojené odchody z HR

10. Zapojené odchody z HR

Odkrytovaný HR po zapojení

11. Odkrytovaný HR po zapojení

Všetky zapojené odchody z HR

12. Všetky zapojené odchody z HR

Prípojková skriňa HDS s novozapojeným odchodom do HR

13. Prípojková skriňa HDS s novozapojeným odchodom do HR

HDV v spodnej časti JOP na bežnom podlaží

14. HDV v spodnej časti JOP na bežnom podlaží

Meranie impedancie HDV pri revízii

15. Meranie impedancie HDV pri revízii

V suteréne boli všetky 4 vetvy HDV vedené v kovovom žľabe

16. V suteréne boli všetky 4 vetvy HDV vedené v kovovom žľabe

2 vetvy HDV viedli zo žľabu nahor do pravej JOP

17. 2 vetvy HDV viedli zo žľabu nahor do pravej JOP

Kovovým žľabom viedol aj prívod pre výťahy z HR

18. Kovovým žľabom viedol aj prívod pre výťahy z HR

Prípojková skriňa bytového domu

19. Prípojková skriňa bytového domu

Prípojková skriňa za mrežou

20. Prípojková skriňa za mrežou

Bytové prívody

Pripravená diera do JOP pre bytové prívody

1. Pripravená diera do JOP pre bytové prívody

Prívody k bytom v bezhalogénových lištách

2. Prívody k bytom v bezhalogénových lištách

Spolu s bezhalogénovým 5-žilovým káblom bol do bytovej rozvodnice dotiahnutý aj vodič hlavného pospokovania

3. Spolu s bezhalogénovým 5-žilovým káblom bol do bytovej rozvodnice dotiahnutý aj vodič hlavného pospokovania

Bytové prívody v bezhalogénových lištách

4. Bytové prívody v bezhalogénových lištách

Bytový prívod a pospojovanie

5. Bytový prívod a pospojovanie

V lištách bola vedená aj kabeláž pre osvetlenie

6. V lištách bola vedená aj kabeláž pre osvetlenie

Bezhalogénové prevedenie rozvodov zlepšuje požiarnu bezpečnosť domu

7. Bezhalogénové prevedenie rozvodov zlepšuje požiarnu bezpečnosť domu

Zaústenie do JOP

8. Zaústenie do JOP

Z ekvipotenciálnej prípojnice sú do bytových rozvodníc dovedené vodiče hlavného pospojovania

9. Z ekvipotenciálnej prípojnice sú do bytových rozvodníc dovedené vodiče hlavného pospojovania

Výťahové prívody

Z hlavného rozvádzača vedie do JOP na prízemí prívod pre všetky výťahy (ten hnedý)

1. Z hlavného rozvádzača vedie do JOP na prízemí prívod pre všetky výťahy (ten hnedý)

Z JOP na 12. poschodí vedú káble do strojovne výťahov

2. Z JOP na 12. poschodí vedú káble do strojovne výťahov

Zaústenie výťahových káblov do dutiny pod strojovňou

3. Zaústenie výťahových káblov do dutiny pod strojovňou

V JOP na prízemí sú istenia všetkých výťahov

4. V JOP na prízemí sú istenia všetkých výťahov

Požiaru odolné káble vedú z JOP na prízemí do strojovne na streche

5. Požiaru odolné káble vedú z JOP na prízemí do strojovne na streche

Núdzové osvetlenie

V každej chodbe sme namontovali 2 núdzové svietidlá LEDUS 8

1. V každej chodbe sme namontovali 2 núdzové svietidlá LEDUS 8

K svietidlám sme zhotovili aj novú bezhalogénovú kabeláž

2. K svietidlám sme zhotovili aj novú bezhalogénovú kabeláž

V prípade výpadku elektrickej energie svietidlá osvetlia únikové cesty

3. V prípade výpadku elektrickej energie svietidlá osvetlia únikové cesty

Svietidlo LEDUS 8 s piktogramom označujúcim smer úniku

4. Svietidlo LEDUS 8 s piktogramom označujúcim smer úniku

LED senzorové osvetlenie

Senzorové svietidlo STEINEL RS 16 LED

1. Senzorové svietidlo STEINEL RS 16 LED

LED senzorové svetidlá STEINEL RS 16 LED

2. LED senzorové svetidlá STEINEL RS 16 LED

Nové senzorové osvetlenie pred bytmi

3. Nové senzorové osvetlenie pred bytmi

Senzorové svietidlá pred bytmi

4. Senzorové svietidlá pred bytmi

Hlavný rozvádzač

Pôvodný rozvádzač HR

1. Pôvodný rozvádzač HR

Pôvodný rozvádzač HR

2. Pôvodný rozvádzač HR

Pôvodný rozvádzač HR

3. Pôvodný rozvádzač HR

Hotový vyrobený HR

4. Hotový vyrobený HR

Jednopólová schéma na dverách HR

5. Jednopólová schéma na dverách HR

Osadený hlavný rozvádzač HR so všetkými odchádzajúcimi káblami

6. Osadený hlavný rozvádzač HR so všetkými odchádzajúcimi káblami

Odchody zapojené, pripájaný prívod z prípojkovej skrine

7. Odchody zapojené, pripájaný prívod z prípojkovej skrine

Pripájanie prívodu pre bytový dom

8. Pripájanie prívodu pre bytový dom

Počas zapájania HR

9. Počas zapájania HR

Zapojené odchody z HR

10. Zapojené odchody z HR

Odkrytovaný HR po zapojení

11. Odkrytovaný HR po zapojení

Prípojnicový systém v HR

12. Prípojnicový systém v HR

Zapojený HR

13. Zapojený HR

Ešte ho treba zakrytovať

14. Ešte ho treba zakrytovať

Vrchná časť nezakrytovaného HR

15. Vrchná časť nezakrytovaného HR

Z hlavného rozvádzača vedie do JOP na prízemí prívod pre všetky výťahy (ten hnedý)

16. Z hlavného rozvádzača vedie do JOP na prízemí prívod pre všetky výťahy (ten hnedý)

Po zakrytovaní

17. Po zakrytovaní

Zakrytovaný HR

18. Zakrytovaný HR

Nový HR pre bytový dom

19. Nový HR pre bytový dom

Hlavný rozvádzač

20. Hlavný rozvádzač

Nový HR

21. Nový HR


Správca

Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.


Mapa