Bytové Družstvo Bratislava III

 

Bytové družstvo Bratislava III
Kominárska 6/142
831 04
Bratislava 3 - Nové Mesto

IČO: 00169633
DIČ: 2020878981
IČ DPH: SK2020878981

web: www.bdba3.sk


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako správca:

1. Bratislava, Nové Mesto, Budyšínska 12-18 HDV 1-3/2023
2. Bratislava, Nové Mesto, Budyšínska 12-18 RE starý spôsob 1-3/2023
3. Bratislava, Nové Mesto, Budyšínska 12-18 Výťahové prívody 1-3/2023
4. Bratislava, Nové Mesto, Budyšínska 12-18 Bytové prívody 1-3/2023
5. Bratislava, Nové Mesto, Budyšínska 12-18 PO 1-3/2023
6. Bratislava, Nové Mesto, Budyšínska 12-18 RSP starý spôsob 1-3/2023
7. Bratislava, Nové Mesto, Višňová 10-12 BES RFID RAK 11/2016
8. Bratislava, Nové Mesto, Budyšínska 12-18 SO klasické žiarovky 8/2011
9. Bratislava, Rača, Horná 1 DEK SIEŤ 2/2011
10. Bratislava, Rača, Horná 1 DDS kódová voľba 2/2011
11. Bratislava, Nové Mesto, Na Revíne 9 DEK RAK 9/2010