Budyšínska 12-18, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Senzorové osvetlenie - klasické žiarovky 8/2011  
2. Hlavné domové vedenie 1-3/2023  
3. Elektromerové rozvádzače - starý spôsob 1-3/2023  
4. Výťahové prívody 1-3/2023  
5. Bytové prívody 1-3/2023  
6. Prepäťové ochrany + pospojovanie 1-3/2023  
7. Rozvádzače spoločných priestorov - starý spôsob 1-3/2023  

Fotogalérie

Bytový dom Budyšínska 12-18 v Bratislave - senzorové osvetlenie Steinel

1. Bytový dom Budyšínska 12-18 v Bratislave - senzorové osvetlenie Steinel

Bytový dom Budyšínska 12-18 v Bratislave - senzorové osvetlenie Steinel

2. Bytový dom Budyšínska 12-18 v Bratislave - senzorové osvetlenie Steinel

Bytový dom Budyšínska 12-18 v Bratislave - senzorové osvetlenie Steinel

3. Bytový dom Budyšínska 12-18 v Bratislave - senzorové osvetlenie Steinel

Bytový dom Budyšínska 12-18 v Bratislave - senzorové osvetlenie Steinel

4. Bytový dom Budyšínska 12-18 v Bratislave - senzorové osvetlenie Steinel

Hlavné domové vedenie

Hlavné domové vedenie po vstupe do bytového domu

1. Hlavné domové vedenie po vstupe do bytového domu

HDV uložené na káblovom rebríku

2. HDV uložené na káblovom rebríku

HDV na káblovom rebríku

3. HDV na káblovom rebríku

Nové HDV počas výmeny

4. Nové HDV počas výmeny

Nové HDV zhotovené bezhalogénovými jednožilovými káblami CXKH-R 1x70

5. Nové HDV zhotovené bezhalogénovými jednožilovými káblami CXKH-R 1x70

Prípojková skriňa s novým HDV

6. Prípojková skriňa s novým HDV

Nové HDV pripojené v prípojkovej skrini

7. Nové HDV pripojené v prípojkovej skrini

Vodorovné HDV končí v hlavnom ističi (vľavo)

8. Vodorovné HDV končí v hlavnom ističi (vľavo)

Elektromerové rozvádzače

Radové svorky so starými bytovými prívodmi po vykáblovaní rozvádzača RE

1. Radové svorky so starými bytovými prívodmi po vykáblovaní rozvádzača RE

Nové ističe pred elektromermi v prevlečných krytoch

2. Nové ističe pred elektromermi v prevlečných krytoch

Všetky živé časti sú skryté pod ochrannými krytmi

3. Všetky živé časti sú skryté pod ochrannými krytmi

Elektromery po vykáblovaní medenými vodičmi pripravené na zaplombovanie

4. Elektromery po vykáblovaní medenými vodičmi pripravené na zaplombovanie

Po vykáblovaní RE v skrini JOP

5. Po vykáblovaní RE v skrini JOP

Výťahové prívody

Nový výťahový prívod pripojený v prípojkovej skrini

1. Nový výťahový prívod pripojený v prípojkovej skrini

Bytové prívody

Nové bytové prívody napojené z radových svoriek

1. Nové bytové prívody napojené z radových svoriek

Radové svorky sú zdvojené, pripravené pre montáž prepäťových ochrán

2. Radové svorky sú zdvojené, pripravené pre montáž prepäťových ochrán

Prívody do bytov sú vedené v bezhalogénových lištách bezhalogénovým trojfázovým káblom spolu s vodičom pospojovania

3. Prívody do bytov sú vedené v bezhalogénových lištách bezhalogénovým trojfázovým káblom spolu s vodičom pospojovania

Bytový prívod trojfázovým káblom pre každý z bytov je prípravou pre možnosť zmeny na trojfázový odber

4. Bytový prívod trojfázovým káblom pre každý z bytov je prípravou pre možnosť zmeny na trojfázový odber

Prepäťové ochrany

Ekvipotenciálna prípojnica na prízemí

1. Ekvipotenciálna prípojnica na prízemí

Stredné prepäťové ochrany pre 2 byty s trojfázovými elektromermi

2. Stredné prepäťové ochrany pre 2 byty s trojfázovými elektromermi

Stredné prepäťové ochrany pre 3 byty s jednofázovými elektromermi a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

3. Stredné prepäťové ochrany pre 3 byty s jednofázovými elektromermi a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

Hlavná prepäťová ochrana pre HDV a pre výťah v nemeranej časti rozvodu

4. Hlavná prepäťová ochrana pre HDV a pre výťah v nemeranej časti rozvodu

Rozvádzače spoločných priestorov

V RSP boli pôvodne použité ističe TRACON. Keďže sme sa držali nie nami vypracovaného projektu, vymenili sme istiace prvky za nové od firmy OEZ a trochu sme upravili zapojenie.

1. V RSP boli pôvodne použité ističe TRACON. Keďže sme sa držali nie nami vypracovaného projektu, vymenili sme istiace prvky za nové od firmy OEZ a trochu sme upravili zapojenie.

Nové istiace prvky OEZ v RSP

2. Nové istiace prvky OEZ v RSP

Okrem istiacich prvkov sme doplnili aj hlavný vypínač a prepäťovú ochranu

3. Okrem istiacich prvkov sme doplnili aj hlavný vypínač a prepäťovú ochranu

Takto vyzerá RSP po novom pred zakrytovaním

4. Takto vyzerá RSP po novom pred zakrytovaním


Správca

Bytové Družstvo Bratislava III


Mapa