HDV

Služba realizovaná v bytovom dome Budyšínska 12-18, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Budyšínska 12-18
Bratislava

Nasledujúca služba

RE starý spôsob
1-3/2023


Popis

V období január až marec 2023 sme vykonali rekonštrukciu elektrorozvodov spoločných priestorov v bytovom dome na Budyšínskej ulici 12-18 v Bratislave.

Ako prvé sme vymenili hlavné domové vedenie HDV vo všetkých štyroch vchodoch.

Vodorovnú časť HDV sme uložili na káblové rebríky v suteréne.

Zvislé vedenie je v suteréne istené v hlavnom ističi a prechádza cez skrine JOP po vrchné podlažie.

Viac informácií o službe: Hlavné domové vedenie


Obdobie

1-3/2023


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Hlavné domové vedenie po vstupe do bytového domu

1. Hlavné domové vedenie po vstupe do bytového domu

HDV uložené na káblovom rebríku

2. HDV uložené na káblovom rebríku

HDV na káblovom rebríku

3. HDV na káblovom rebríku

Nové HDV počas výmeny

4. Nové HDV počas výmeny

Nové HDV zhotovené bezhalogénovými jednožilovými káblami CXKH-R 1x70

5. Nové HDV zhotovené bezhalogénovými jednožilovými káblami CXKH-R 1x70

Prípojková skriňa s novým HDV

6. Prípojková skriňa s novým HDV

Nové HDV pripojené v prípojkovej skrini

7. Nové HDV pripojené v prípojkovej skrini

Vodorovné HDV končí v hlavnom ističi (vľavo)

8. Vodorovné HDV končí v hlavnom ističi (vľavo)


Mapa