Pri kríži 1-9, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Senzorové osvetlenie - klasické žiarovky 11/2012  
2. Projekt 9/2015  
3. Hlavné domové vedenie 3/2016  
4. Prepäťové ochrany + pospojovanie 3/2016  
5. Elektromerové rozvádzače - starý spôsob 3/2016  
6. Bytové prívody 3/2016  
7. Rozvádzače spoločných priestorov - starý spôsob 3/2016  
8. Výťahové prívody 3/2016  

Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom Pri kríži 1-9 v Bratislave

1. Bytový dom Pri kríži 1-9 v Bratislave

Bytový dom Pri kríži 1-9, Bratislava

2. Bytový dom Pri kríži 1-9, Bratislava

Bytový dom Pri kríži 1-9, Bratislava

3. Bytový dom Pri kríži 1-9, Bratislava

Bytový dom Pri kríži 1-9, Bratislava

4. Bytový dom Pri kríži 1-9, Bratislava

Bytový dom Pri kríži 1-9, Bratislava

5. Bytový dom Pri kríži 1-9, Bratislava

Bytový dom Pri kríži 1-9, Bratislava

6. Bytový dom Pri kríži 1-9, Bratislava

Senzorové osvetlenie

Exteriérové svietidlo STEINEL DL 850 S s infračerveným senzorom

1. Exteriérové svietidlo STEINEL DL 850 S s infračerveným senzorom

Exteriérové svietidlo STEINEL DL 850 S s infračerveným senzorom

2. Exteriérové svietidlo STEINEL DL 850 S s infračerveným senzorom

Exteriérové svietidlo STEINEL DL 850 S s infračerveným senzorom

3. Exteriérové svietidlo STEINEL DL 850 S s infračerveným senzorom

Exteriérové svietidlo STEINEL DL 850 S s infračerveným senzorom

4. Exteriérové svietidlo STEINEL DL 850 S s infračerveným senzorom

Výmena HDV

Pôvodné staré hliníkové HDV s jednoduchou izoláciou sme nahradili novými medenými jednožilovými káblami vedenými v pevných rúrkach po povrchu.

1. Pôvodné staré hliníkové HDV s jednoduchou izoláciou sme nahradili novými medenými jednožilovými káblami vedenými v pevných rúrkach po povrchu.

S novými HDV sme vymenili aj svorkovnice za nové s plastovými  krytmi a tiež bytové ističe za nové v prevlečných krytoch. Rozvádzače sme dôsledne uzemnili.

2. S novými HDV sme vymenili aj svorkovnice za nové s plastovými krytmi a tiež bytové ističe za nové v prevlečných krytoch. Rozvádzače sme dôsledne uzemnili.

Prepäťová ochrana

Do JOP pred bytmi sme namontovali stredné prepäťové ochrany pre jednotlivé byty

1. Do JOP pred bytmi sme namontovali stredné prepäťové ochrany pre jednotlivé byty

Po zakrytovaní plechom to vyzerá takto

2. Po zakrytovaní plechom to vyzerá takto

Hlavná prepäťová ochrana (zvodič bleskových prúdov) so signalizáciou poruchového stavu

3. Hlavná prepäťová ochrana (zvodič bleskových prúdov) so signalizáciou poruchového stavu

Stredné prepäťové ochrany v strede JOP-ky pre spoločné priestory (výťah, osvetlenie...)

4. Stredné prepäťové ochrany v strede JOP-ky pre spoločné priestory (výťah, osvetlenie...)

Prívody do bytov

Prívody do bytových rozvodníc sme viedli v lištách

1. Prívody do bytových rozvodníc sme viedli v lištách

Nové prívody pre bytové rozvodnice v lištách po strope

2. Nové prívody pre bytové rozvodnice v lištách po strope

Elektromerové rozvádzače

Jednopólová schéma

1. Jednopólová schéma

Elektromery sme vykáblovali nanovo vodičmi CY 10, 6 a 4

2. Elektromery sme vykáblovali nanovo vodičmi CY 10, 6 a 4

Rozvádzače spoločných priestorov

Na stredné dvere sme umietsnili jednopólovú schému

1. Na stredné dvere sme umietsnili jednopólovú schému

Celá JOP po prerábke

2. Celá JOP po prerábke

Vedľa výťahového ističa je digitálny elektromer, ktorý nahradil pôvodný fakturačný. Obyvatelia takto nemusia platiť paušál za 2 elektromery

3. Vedľa výťahového ističa je digitálny elektromer, ktorý nahradil pôvodný fakturačný. Obyvatelia takto nemusia platiť paušál za 2 elektromery

Pôvodné poistky a staré ističe sme nahradili novými rovnako ako nulovaciu svorkovnicu

4. Pôvodné poistky a staré ističe sme nahradili novými rovnako ako nulovaciu svorkovnicu

Vymenili sme aj radové svorky v strednej časti rozvádzača, kde sme umietnili strednú prepäťovú ochranu

5. Vymenili sme aj radové svorky v strednej časti rozvádzača, kde sme umietnili strednú prepäťovú ochranu

Ističe sme umiestnili do prevlečných krytov, aby sme zamedzili nebezpečnému dotyku pri demontáži krycieho plechu

6. Ističe sme umiestnili do prevlečných krytov, aby sme zamedzili nebezpečnému dotyku pri demontáži krycieho plechu

Po zakrytovaní plechmi vyzerá rozvádzač takto

7. Po zakrytovaní plechmi vyzerá rozvádzač takto

Pre porovnanie: takto vyzeral rozvádzač pred rekonštrukciou

8. Pre porovnanie: takto vyzeral rozvádzač pred rekonštrukciou

Výťahové prívody

Výťahový prívod sme ťahali cez výťahovú šachtu

1. Výťahový prívod sme ťahali cez výťahovú šachtu

Kábel je ukončený vo výťahovej strojovni v silovom rozvádzači

2. Kábel je ukončený vo výťahovej strojovni v silovom rozvádzači

Nový výťahový rozvádzač s novým prívodom

3. Nový výťahový rozvádzač s novým prívodom

Nový výťahový prívod pripravený na zapojenie

4. Nový výťahový prívod pripravený na zapojenie

Záber z výťahovej strojovne do šachty

5. Záber z výťahovej strojovne do šachty

Pri inštalácii nového výťahového prívodu sme využili pomoc od výťahárov

6. Pri inštalácii nového výťahového prívodu sme využili pomoc od výťahárov

Nový prívod pre výťah kotvený na opačnej strane šachty ako výťahová protiváha

7. Nový prívod pre výťah kotvený na opačnej strane šachty ako výťahová protiváha

Inštalácia kábla cez prieraz do šachty

8. Inštalácia kábla cez prieraz do šachty


Správca

Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.


Mapa