Bytové prívody

Služba realizovaná v bytovom dome Pri kríži 1-9, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Pri kríži 1-9
Bratislava

Nasledujúca služba

RSP starý spôsob
3/2016


Popis

V marci 2016 sme v bytovom dome Pri kríži 1-9 v Bratislave zhotovili nové silové prívody do bytových rozvodníc.

Spoločne s 5-žilovým prívodom sme natiahli aj vodič pospojovania.

Viac informácií o službe: Bytové prívody


Obdobie

3/2016


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Prívody do bytových rozvodníc sme viedli v lištách

1. Prívody do bytových rozvodníc sme viedli v lištách

Nové prívody pre bytové rozvodnice v lištách po strope

2. Nové prívody pre bytové rozvodnice v lištách po strope


Mapa