Výťahové prívody

Služba realizovaná v bytovom dome Pri kríži 1-9, Bratislava

 


Popis

V marci 2016 sme do strojovní výťahov bytového domu Pri kríži 1-9 v Bratislave dotiahli nové výťahové prívody z RSP.

Použili sme bezhalogénové káble 5 x 4 s požiarnou odolnosťou.

Viedli sme ich výťahovými šachtami a ukončili sme ich v plastových rozvodniciach podľa návrhu výťahárskej firmy.

Viac informácií o službe: Výťahové prívody


Obdobie

3/2016


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Výťahový prívod sme ťahali cez výťahovú šachtu

1. Výťahový prívod sme ťahali cez výťahovú šachtu

Kábel je ukončený vo výťahovej strojovni v silovom rozvádzači

2. Kábel je ukončený vo výťahovej strojovni v silovom rozvádzači

Nový výťahový rozvádzač s novým prívodom

3. Nový výťahový rozvádzač s novým prívodom

Nový výťahový prívod pripravený na zapojenie

4. Nový výťahový prívod pripravený na zapojenie

Záber z výťahovej strojovne do šachty

5. Záber z výťahovej strojovne do šachty

Pri inštalácii nového výťahového prívodu sme využili pomoc od výťahárov

6. Pri inštalácii nového výťahového prívodu sme využili pomoc od výťahárov

Nový prívod pre výťah kotvený na opačnej strane šachty ako výťahová protiváha

7. Nový prívod pre výťah kotvený na opačnej strane šachty ako výťahová protiváha

Inštalácia kábla cez prieraz do šachty

8. Inštalácia kábla cez prieraz do šachty


Mapa