Tomáš Nevřala

 

Tomáš Nevřala
Dobnerova 524/9
Olomouc 779 00
Česká republika

Mobil: +420 605 042 268
Email: nevrala.t@gmail.com

IČO: 05381266
DIČ: CZ9503215700


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako subdodávateľ služby:

1. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 Bytové prívody 5-6/2017
2. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 RE starý spôsob 5-6/2017
3. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 HDV 5-6/2017
4. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 NO 5-6/2017
5. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 Pivnice 5-6/2017
6. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 PO 5-6/2017
7. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 RSP starý spôsob 5-6/2017
8. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 LED SO 5-6/2017
9. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 Výťahové prívody 5-6/2017
10. Bratislava, Dúbravka, Bullova 9-17 LED SO 5/2017
11. Bratislava, Dúbravka, Bullova 9-17 SO klasické žiarovky 5/2017
12. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 RE starý spôsob 3/2017
13. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 HDV 3/2017
14. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 PO 3/2017
15. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 RSP starý spôsob 3/2017
16. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 Výťahové prívody 3/2017
17. Bratislava, Ružinov, Mierová 62-64 SO klasické žiarovky 3/2017
18. Bratislava, Ružinov, Mierová 62-64 LED SO 3/2017
19. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 LED SO 1/2017
20. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 NO 1/2017
21. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 RE nový spôsob 12/2016
22. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 Bytové prívody 12/2016
23. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 HDV 12/2016
24. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 Pivnice 12/2016
25. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 PO 12/2016
26. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 RSP nový spôsob 12/2016
27. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 SO LED žiarovky 11/2016
28. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 NO 11/2016
29. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 RSP starý spôsob 11/2016
30. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 Bytové prívody 11/2016
31. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 Výťahové prívody 11/2016
32. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 RE starý spôsob 10/2016
33. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 PO 10/2016
34. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 HDV 9/2016
35. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 SO LED žiarovky 8/2016
36. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 NO 8/2016
37. Bratislava, Petržalka, Černyševského 23 BES RFID SIEŤ 6/2016
38. Bratislava, Petržalka, Černyševského 23 DDS kódová voľba 6/2016
39. Bratislava, Petržalka, Černyševského 23 SO LED žiarovky 6/2016
40. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 Bytové prívody 6/2016
41. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 RE nový spôsob 6/2016
42. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 HDV 6/2016
43. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 PO 6/2016
44. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 RSP nový spôsob 6/2016
45. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 Výťahové prívody 6/2016
46. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 Bytové prívody 5/2016
47. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 RE starý spôsob 5/2016
48. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 SO LED žiarovky 5/2016
49. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 NO 5/2016
50. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 RSP starý spôsob 5/2016
51. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 Výťahové prívody 5/2016
52. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 HDV 4/2016
53. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 PO 4/2016
54. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 HDV 3/2016
55. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 PO 3/2016
56. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 RE starý spôsob 3/2016
57. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 Bytové prívody 3/2016
58. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 RSP starý spôsob 3/2016
59. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 Výťahové prívody 3/2016