Hlavný rozvádzač

Služba realizovaná v bytovom dome Považanova 2, Bratislava

 


Popis

V kočikárni blízko zadného vchodu do objektu sa nachádzal rozvádzač HR. Z neho boli cez výkonové ističe (deóny) napojené všetky HDV, výťahy a prenajaté priestory (sauna, jakuza...).

Rozvádzač HR bol napájaný z prípojkovej skrine umiestnenej na obvodovej stene bytového domu z vonkajšej strany.

My sme dodali a namontovali nový rozvádzač HR vrátane prívodu z prípojkovej skrine. Zapojili sme doň všetky nové HDV, prívod pre výťahy a tiež napojenie nebytových priestorov. HR obsahoval tiež hlavnú prepäťovú ochranu pre celý bytový dom a nulovaciu svorku pre zriadenie hlavného pospojovania.

Viac informácií o službe: Hlavný rozvádzač


Obdobie

12/2018-3/2019


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Mapa