Hlavný rozvádzač

Služba realizovaná v bytovom dome Považanova 2, Bratislava

 


Popis

V kočikárni blízko zadného vchodu do objektu sa nachádzal rozvádzač HR. Z neho boli cez výkonové ističe (deóny) napojené všetky HDV, výťahy a prenajaté priestory (sauna, jakuza...).

Rozvádzač HR bol napájaný z prípojkovej skrine umiestnenej na obvodovej stene bytového domu z vonkajšej strany.

My sme dodali a namontovali nový rozvádzač HR vrátane prívodu z prípojkovej skrine. Zapojili sme doň všetky nové HDV, prívod pre výťahy a tiež napojenie nebytových priestorov. HR obsahoval tiež hlavnú prepäťovú ochranu pre celý bytový dom a nulovaciu svorku pre zriadenie hlavného pospojovania.

Viac informácií o službe: Hlavný rozvádzač


Obdobie

12/2018-3/2019


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Pôvodný rozvádzač HR

1. Pôvodný rozvádzač HR

Pôvodný rozvádzač HR

2. Pôvodný rozvádzač HR

Pôvodný rozvádzač HR

3. Pôvodný rozvádzač HR

Hotový vyrobený HR

4. Hotový vyrobený HR

Jednopólová schéma na dverách HR

5. Jednopólová schéma na dverách HR

Osadený hlavný rozvádzač HR so všetkými odchádzajúcimi káblami

6. Osadený hlavný rozvádzač HR so všetkými odchádzajúcimi káblami

Odchody zapojené, pripájaný prívod z prípojkovej skrine

7. Odchody zapojené, pripájaný prívod z prípojkovej skrine

Pripájanie prívodu pre bytový dom

8. Pripájanie prívodu pre bytový dom

Počas zapájania HR

9. Počas zapájania HR

Zapojené odchody z HR

10. Zapojené odchody z HR

Odkrytovaný HR po zapojení

11. Odkrytovaný HR po zapojení

Prípojnicový systém v HR

12. Prípojnicový systém v HR

Zapojený HR

13. Zapojený HR

Ešte ho treba zakrytovať

14. Ešte ho treba zakrytovať

Vrchná časť nezakrytovaného HR

15. Vrchná časť nezakrytovaného HR

Z hlavného rozvádzača vedie do JOP na prízemí prívod pre všetky výťahy (ten hnedý)

16. Z hlavného rozvádzača vedie do JOP na prízemí prívod pre všetky výťahy (ten hnedý)

Po zakrytovaní

17. Po zakrytovaní

Zakrytovaný HR

18. Zakrytovaný HR

Nový HR pre bytový dom

19. Nový HR pre bytový dom

Hlavný rozvádzač

20. Hlavný rozvádzač

Nový HR

21. Nový HR


Mapa