Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Považanova 2, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Pivničné priestory
12/2018-3/2019

Návrat na bytový dom

Považanova 2
Bratislava

Nasledujúca služba

RSP starý spôsob
12/2018-3/2019


Popis

V mesiacoch december 2018 až marec 2019 sme v bytovom dome na Považanovej 2 v Bratislave vykonali kompletnú elektrorekonštrukciu.

Pre bytový dom sme dodali aj vnútornú ochranu pred atmosférickým prepätím - prepäťovú ochranu silových rozvodov.

Do hlavného rozvádzača HR sme namontovali zvodič bleskových prúdov (prepäťovú ochranu triedy 1) spolu so signalizáciou poruchového stavu. Táto akusticky signalizuje prípadnú poruchu prepäťovej ochrany.

Do JOPiek sme namontovali stredné prepäťové ochrany (tiedy 2) pre všetky odberné miesta.

V objekte sme zriadili aj hlavné pospojovanie, na ktoré sú v suteréne pripojené rozvody vody, plynu a kúrenia. Vodič pospojovania prechádza zvislo cez všetky poschodia v oboch JOPkách bez prerušenia cez ekvipotenciálne prípojnice. Na tie sú pripojené prepäťové ochrany aj bytové rozvodnice.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

12/2018-3/2019


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Výroba montážnych celkov s prepäťovými ochranami

1. Výroba montážnych celkov s prepäťovými ochranami

Prepäťovky už čakajú na svoj veľký deň :-)

2. Prepäťovky už čakajú na svoj veľký deň :-)

120 bytový dom už čaká

3. 120 bytový dom už čaká

Príprava hotová

4. Príprava hotová

Namontované stredné prepäťovky - do bytov ešte odchádzajú pôvodné bytové prívody

5. Namontované stredné prepäťovky - do bytov ešte odchádzajú pôvodné bytové prívody

Hlavná prepäťová ochrana (trieda 1) v rozvádzači HR so signalizáciou poruchového stavu

6. Hlavná prepäťová ochrana (trieda 1) v rozvádzači HR so signalizáciou poruchového stavu

Po zakrytovaní prepäťoviek

7. Po zakrytovaní prepäťoviek

Prepäťové ochrany po zapojení nových bytových prívodov

8. Prepäťové ochrany po zapojení nových bytových prívodov

Prepäťovky v JOP na prízemí

9. Prepäťovky v JOP na prízemí


Mapa