Homolova 39-45, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Projekt 11/2017  
2. Bytové prívody 4-5/2019  
3. Elektromerové rozvádzače - starý spôsob 4-5/2019  
4. Hlavné domové vedenie 4-5/2019  
5. Núdzové osvetlenie 4-5/2019  
6. Elektro-rekonštrukcia - Pivničné priestory 4-5/2019  
7. Prepäťové ochrany + pospojovanie 4-5/2019  
8. Rozvádzače spoločných priestorov - starý spôsob 4-5/2019  
9. LED Senzorové osvetlenie 4-5/2019  
10. Výťahové prívody 4-5/2019  

Popis

V mesiacoch apríl a máj 2019 sme realizovali rekonštrukciu elektrorozvodov bytového dom na Homolovej 39-45 v Bratislave.

Rekonštrukcia pozostávala z nasledovných častí: Výmena HDV, prekáblovanie RE, senzorové a núdzové osvetlenie, prívody pre byty, prepäťové ochrany a pospojovanie, osvetlenie pivníc, výťahový prívod, prezbrojenie RS.

Ďalšie informácie a fotogalériu pripravujeme.


Fotogaléria

Bytový dom na Homolovej 39-45 v Bratislave

1. Bytový dom na Homolovej 39-45 v Bratislave

Bytový dom na Homolovej 39-45 v Dúbravke

2. Bytový dom na Homolovej 39-45 v Dúbravke

Bytový dom Homolova 39-45, Bratislava

3. Bytový dom Homolova 39-45, Bratislava

Bytový dom Homolova 39-45, Dúbravka

4. Bytový dom Homolova 39-45, Dúbravka


Správca

Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.


Mapa