Projekt

Služba realizovaná v bytovom dome Homolova 39-45, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Homolova 39-45
Bratislava

Nasledujúca služba

Bytové prívody
4-5/2019


Popis

V novembri 2017 sme pre bytový dom na Homolovej 39-45 v Bratislave vypracovali projekt na rekonštrukciu elektrorozvodov v bytovom dome.

Po obhliadke a stretnutí so zástupcom vlastníkov bytov sme navrhli riešenie, ktoré vyhovovalo vlastníkom a taktiež spĺňalo predpisy.

Projekt potom tvoril podklad pre pridelenie finančných prostriedkov zo ŠFRB.

Viac informácií o službe: Projekt


Obdobie

11/2017


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Bytový dom na Homolovej 39-45 v Bratislave

1. Bytový dom na Homolovej 39-45 v Bratislave

Bytový dom na Homolovej 39-45 v Dúbravke

2. Bytový dom na Homolovej 39-45 v Dúbravke

Bytový dom Homolova 39-45, Bratislava

3. Bytový dom Homolova 39-45, Bratislava

Bytový dom Homolova 39-45, Dúbravka

4. Bytový dom Homolova 39-45, Dúbravka


Mapa