Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Homolova 39-45, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Pivničné priestory
4-5/2019

Návrat na bytový dom

Homolova 39-45
Bratislava

Nasledujúca služba

RSP starý spôsob
4-5/2019


Popis

Vedľa hlavného vypínača HDV sme umiestnili hlavnú prepäťovú ochranu (trieda 1) do nemeranej časti rozvodu. Do JOP pred byty sme umiestnili stredné prepäťové ochrany pre každý byt, resp. na prízemí pre RSP a v jednom vchode aj pre výťah (ostatné výťah nemajú).

Zriadili sme aj hlavné pospojovanie, ktoré prechádza zvislo cez všetky poschodia bez prerušenia cez ekvipotenciálne prípojnice.

Na prízemí sú k pospojovaniu pripojené rozvody vody, kúrenia a plynu.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

4-5/2019


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Mapa