HDV

Služba realizovaná v bytovom dome Homolova 39-45, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Homolova 39-45
Bratislava

Nasledujúca služba

NO
4-5/2019


Popis

Pôvodné hlavné domové vedenie HDV sme nahradili novým.

Zo skríň HDS umiestnených v blízkosti vstupov do vchodov sme zhotovili nové káblové trasy pevnými rúrkami po strope, resp. po stenách v pivničných priestoroch. Ako HDV sme použili jednožiové medené káble s dvojitou izoláciou v bezhalogénovom prevedení. Vodorovné HDV končí vo výkonovom vypínači (deóne) v JOP na prízemí, ktorý tvorí hlavný vypínač celého vchodu. Zvislé HDV prechádza všetkými poschodiami cez stupačkové svorkovnice bez prerušenia. Zo svorkovníc sú napájané jednotlivé odberné miesta.

Viac informácií o službe: Hlavné domové vedenie


Obdobie

4-5/2019


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Mapa