Bytové prívody

Služba realizovaná v bytovom dome Homolova 39-45, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Projekt
11/2017

Návrat na bytový dom

Homolova 39-45
Bratislava

Nasledujúca služba

RE starý spôsob
4-5/2019


Popis

Pre byty sme zhotovili nové silové prívody zo skríň JOP.

Použili sme bezhalogénový kábel N2XH 5x6. Vďaka bezhalogénovému prevedeniu sme zlepšili požiarnu bezpečnosť domu, keďže v prípade požiaru by nedošlo k zadymeniu únikových ciest škodlivým dymom pochádzajúceho z týchto káblov.

Kabeláž sme viedli po strope a stenách v bezhalogénových lištách. Spolu s bytovým prívodom sme do bytových rozvodníc doviedli aj vodič hlavného pospojovania.

Viac informácií o službe: Bytové prívody


Obdobie

4-5/2019


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Mapa