Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Grösslingova 30, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Hlavné domové vedenie
6/2016

Návrat na bytový dom

Grösslingova 30
Bratislava

Nasledujúca služba

RSP nový spôsob
6/2016


Popis

V rámci rekonštrukcie sme vyriešili aj vnútornú ochranu silových rozvodov pred atmosférickým prepätím.

Prepäťové ochrany triedy 1+2 sme namontovali do nemeranej časti všetkých elektromerových rozvádzačov.

Samozrejme, že prepäťové ochrany museli byť vo vyhotovení, ktoré majú certifikát od energetiky pre montáž do nemeranej časti rozvodu.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

6/2016


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Každý z rozvádzačov obsahuje prepäťovú ochranu v nemeranej časti, ktorá vyhovuje požiadavkám rozvodných závodov (prevedenie monoblok triedy 1, 2, 3 bez unikajúcich prúdov)

1. Každý z rozvádzačov obsahuje prepäťovú ochranu v nemeranej časti, ktorá vyhovuje požiadavkám rozvodných závodov (prevedenie monoblok triedy 1, 2, 3 bez unikajúcich prúdov)

V spodnej časti rovádzača vidieť prepäťovú ochranu triedy 1+2+3

2. V spodnej časti rovádzača vidieť prepäťovú ochranu triedy 1+2+3

Rozvádzače sme navrhovali a zostavovali presne na mieru

3. Rozvádzače sme navrhovali a zostavovali presne na mieru


Mapa