KIWA sk,s.r.o.

 

KIWA sk,s.r.o.
Krivánska 5
Nitra 949 01

Korešpondenčná adresa výrobného závodu KIWA
Jakuba Haška 1
Nitra 94901

IČO: 44769512
IČ DPH: SK2022816158
DIČ: 2022816158

Tel.: +421 37 692 7011
Mob.: +421 911 983 915
E-mail: kiwa@kiwa.sk , technickapodpora@kiwa.sk
Web: www.kiwa.sk

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. pob. Nitra
Číslo účtu:4220374803/3100
IBAN: SK93 3100 0000 0042 2037 4803

KIWA - prepäťové ochrany

Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako výrobca:

1. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 PO 3/2021
2. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 PO 1/2021
3. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 PO 2-4/2020
4. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 PO 6-7/2019
5. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 PO 4-5/2019
6. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 PO 12/2018-3/2019
7. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 PO 9-11/2018
8. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 10-14 PO 12/2017-2/2018
9. Stupava, Jilemnického 16-18 PO 8/2017
10. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 PO 6-8/2017
11. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 PO 5-6/2017
12. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 PO 3/2017
13. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 PO 12/2016
14. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 PO 10/2016
15. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 PO 6/2016
16. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 PO 4/2016
17. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 PO 3/2016
18. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 PO 4/2015
19. Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 66-70 PO 4/2015
20. Bratislava, Dúbravka, Homolova 8 PO 2/2015
21. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 39-45 PO 2/2015
22. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 PO 11/2014
23. Bratislava, Podunajské Biskupice, Bodrocká 6-8 PO 10/2014