Grösslingova 30, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Elektro-rekonštrukcia - Pivničné priestory 8/2009  
2. Projekt 6/2016  
3. Bytové prívody 6/2016  
4. Elektromerové rozvádzače - nový spôsob 6/2016  
5. Hlavné domové vedenie 6/2016  
6. Prepäťové ochrany + pospojovanie 6/2016  
7. Rozvádzače spoločných priestorov - nový spôsob 6/2016  
8. Výťahové prívody 6/2016  
9. Senzorové osvetlenie - LED žiarovky 8/2016  
10. Núdzové osvetlenie 8/2016  
11. Digitálny dorozumievací systém DDS - kódová voľba 3/2017  

Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom Grösslingova 30, Bratislava

1. Bytový dom Grösslingova 30, Bratislava

Bytový dom Grösslingova 30, Staré Mesto

2. Bytový dom Grösslingova 30, Staré Mesto

Bytový dom na Grösslingovej 30 v Bratislave

3. Bytový dom na Grösslingovej 30 v Bratislave

Elektrorekonštrukcia

Nové rozvádzače sme umiestnili do výklenkov každého zo 6 poschodí na miesto pôvodných

1. Nové rozvádzače sme umiestnili do výklenkov každého zo 6 poschodí na miesto pôvodných

Rozvádzače EATON sme navrhli a poskladali podľa projektovej dokumentácie, zhotovenie ktorej predchádzalo rekonštrukcii

2. Rozvádzače EATON sme navrhli a poskladali podľa projektovej dokumentácie, zhotovenie ktorej predchádzalo rekonštrukcii

Cez všetky RE prechádzalo hlavné domové vedenie medenými jednožilovými káblami s dvojitou izoláciou

3. Cez všetky RE prechádzalo hlavné domové vedenie medenými jednožilovými káblami s dvojitou izoláciou

HDS s novým hlavným domovým vedením HDV

4. HDS s novým hlavným domovým vedením HDV

Rozvádzač na prízemí obsahoval viac elektromerov kvôli nebytovým priestorom a meraniu spoločných priestorov

5. Rozvádzač na prízemí obsahoval viac elektromerov kvôli nebytovým priestorom a meraniu spoločných priestorov

Každý z rozvádzačov obsahuje prepäťovú ochranu v nemeranej časti, ktorá vyhovuje požiadavkám rozvodných závodov (prevedenie monoblok triedy 1, 2, 3 bez unikajúcich prúdov)

6. Každý z rozvádzačov obsahuje prepäťovú ochranu v nemeranej časti, ktorá vyhovuje požiadavkám rozvodných závodov (prevedenie monoblok triedy 1, 2, 3 bez unikajúcich prúdov)

V spodnej časti rovádzača vidieť prepäťovú ochranu triedy 1+2+3

7. V spodnej časti rovádzača vidieť prepäťovú ochranu triedy 1+2+3

Rozvádzače sme navrhovali a zostavovali presne na mieru

8. Rozvádzače sme navrhovali a zostavovali presne na mieru

LED SO a LED NO

Ku svietidlám sme zhotovili aj novú kabeláž uloženú pod omietkou

1. Ku svietidlám sme zhotovili aj novú kabeláž uloženú pod omietkou

LED senzorové svietidlá RS 16 LED a LED núdzové sveitidlá LEDUS 8 sú skvelou voľbou

2. LED senzorové svietidlá RS 16 LED a LED núdzové sveitidlá LEDUS 8 sú skvelou voľbou

Už nikdy po schodoch potme

3. Už nikdy po schodoch potme

DDS kódová voľba

Pri vstupe do podbrány z ulice je umiestnené hlavné zvončekové tablo

1. Pri vstupe do podbrány z ulice je umiestnené hlavné zvončekové tablo

Zvončekové tablo Karát s kódovou voľbou

2. Zvončekové tablo Karát s kódovou voľbou

Pri vstupe do domu v podbráne je umiestnené vedľajšie zvončekové tablo

3. Pri vstupe do domu v podbráne je umiestnené vedľajšie zvončekové tablo

Vstup do bytového domu v podbráne

4. Vstup do bytového domu v podbráne

Zvončekové tablo z ulice

5. Zvončekové tablo z ulice


Správca

Aureka s.r.o.


Mapa