Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Gallayova 2-10, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Gallayova 2-10
Bratislava

Nasledujúca služba

RSP nový spôsob
4/2023


Popis

V apríli 2023 sme pokračovali v rekonštrukcii elektrorozvodov spoločných priestorov bytového domu na Gallayovej 2-10 v Bratislave.

Pri vykáblovaní rozvádzačov RE sme zhotovili aj prepäťové ochrany s pospojovaním.

Na prízemí sme do nemeranej časti rozvodu umiestnili hlavnú prepäťovú ochranu.

Na každom poschodí sme nad elektromery doplnili stredné prepäťové ochrany pre všetky byty.

V RSP sa nachádza stredná prepäťovka pre všetky obvody spoločných priestorov.

Hlavné pospojovanie prechádza bez prerušenia cez ekvipotnciálne prípojnice na každom podlaží. K pospojovaniu sme pripojili rozvody vody, kúrenia, plynu, RSP, JOP-ky a bytové rozvodnice.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

4/2023


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Hlavná prepäťová ochrana (čierna) na prízemí v nemeranej časti rozvodu

1. Hlavná prepäťová ochrana (čierna) na prízemí v nemeranej časti rozvodu

Stredné prepäťovky pre 2 byty

2. Stredné prepäťovky pre 2 byty

Stredné prepäťovky pre 3 byty

3. Stredné prepäťovky pre 3 byty

Stredné prepäťové ochrany pre 3 jednofázové byty v JOP

4. Stredné prepäťové ochrany pre 3 jednofázové byty v JOP

Stredná prepäťová ochrana pre RSP a ekvipotenciálna prípojnica v RSP

5. Stredná prepäťová ochrana pre RSP a ekvipotenciálna prípojnica v RSP

Stredné prepäťovky pre byty po zakrytovaní a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

6. Stredné prepäťovky pre byty po zakrytovaní a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

Stredné prepäťovky a svorkovnica hlavného pospojovania

7. Stredné prepäťovky a svorkovnica hlavného pospojovania

Stredné prepäťovky pre 1 trojfázový a 2 jednofázové byty

8. Stredné prepäťovky pre 1 trojfázový a 2 jednofázové byty


Mapa